Ombygging av kontor – sirkulær økonomi i praksis

Sirkulær økonomi på kontoret

Ved ombygging av deres kontorlokaler i 2020 ville Anleggsgartnermester Wikholm AS finne gode løsninger knyttet til gjenbruk. Prosjektet skulle i så stor grad som mulig baseres på gjenbruk av eksisterende bygningsmaterialer.

Gjenbruk av eksisterende bygningsmaterialer

I en sirkulær økonomi er målet å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt. De samme ressursene må kunne nyttes flere ganger, slik at behovet for å hente ut nye ressurser reduseres.

Sirkulær økonomi og bærekraft er viktig for Anleggsgartnermester Wikholm AS. Ved ombygging av egne kontorlokaler i 2020 var derfor hovedfokuset at det skulle være minst mulig avfall etter ombygging. Prosjektet skulle i så stor grad som mulig baseres på gjenbruk av eksisterende bygningsmaterialer. Dette med bakgrunn i FNs bærekraftsmål nr. 12: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre».

Arbeidet oppnådde gode resultater, og mesteparten av materialene ble gjenbrukt, enten i selskapets lokaler eller på andre prosjekter.

Andel av materialer som ble gjenbrukt:

Stein Wikholm er opptatt av å være fremtidsrettet med tanke på ressursutnyttelse og bærekraft.

Det grønne skiftet handler også om å være innovativ og finne bærekraftige løsninger i forkant av krav fra myndigheter og omgivelser

Stein Wikholm

Stig Furnes i Mistrol Reklamebyrå hjalp  med å se hvilke muligheter man med begrensede tiltak kunne få ut av de eksisterende lokalene. Bergen Bygg System klarte å finne gode og praktiske løsninger med tanke på gjenbruk og brukervennlighet.

Tilknyttede partnere

Anleggsgartnermester Wikholm

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner