Nytt is-beger kutter 12 tonn plast årlig

Is beger fra Hennig Olsen is

Soft Shake-isen fra Hennig-Olsen Is får i år ny emballasje og en ny skje. Plastskje byttes ut med treskje og plastlokk byttes ut med papplokk. Dermed kan hele begeret kildesorteres som papp når det er rengjort. Disse tilsynelatende enkle grepene reduserer plastbruken med 12 tonn årlig.

Ifølge Center for International Environmental Law fører produksjonen av 1kg plast i snitt til 3,5kg CO2-utslipp.

Å bytte ut plast-emballasje med papp er derfor et klima og miljø tiltak som kutter klimagassutslipp. Ved å redusere størrelsen på begeret som brukes, samt bytte ut plastikk med papp, kutter Hennig Olsen i både utslipp og materialbruk.

Har redusert plastbruken i flere produkter

Hennig-Olsen Is har tatt Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge, og har gjennomført mange viktige tiltak som har redusert bruken av unødvendig plast i emballasjen. Selskapet designer også aktivt for gjenvinning. Blant annet er all småis-emballasje i poser nå i monomateriale og resirkulerbare, mens ny Sørlandsis-boks reduserte det årlige plastbehovet med over 50 tonn.

Noen av tiltakene Hennig-Olsen Is har foretatt for å redusere plastbruken:

Besparelsene avhenger av produksjonsvolumet og ved rekordår for salg som 2020 var besparelsene enda høyere. Totalt har man kuttet ca. 113 tonn med plast, basert på hva man brukte for bare noen få år siden.

Ny størrelse på begeret og ny skje

Soft Shake reduseres fra 250 ml til 210 ml. Den nye størrelsen på begeret gjør det enklere for alle å beholde porsjonskontroll og forhindre matsvinn, samtidig som man kan nyte den samme gode smaken og konsistensen som før. Hennig-Olsen Is har observert at det er mange barn som er glad i Soft Shake, men med en så stor iskrem blir det for mange litt mye og det blir ofte iskrem liggende igjen, uspist. Isen var tross alt en kvart liter!

– Mange elsker Soft Shake og er lojale fans, men den har også vært den største isen i porteføljen vår. Vi som er iskremelskere forstår naturligvis gleden over å få en stor, deilig iskrem. Men når ulempene ved emballasjen og matsvinnet er såpass store tenker vi at det er riktig å gjøre noe med produktet. Vi tror at fansen også er opptatte av miljø og bærekraft og vil synes at tiltaket er på sin plass. Kanskje vil en del også ønske porsjonskontrollen velkommen, samtidig som man kan nyte den samme gode smaken og konsistensen, sier Paal Hennig-Olsen i en pressemelding om nye Soft Shake.

De nye treskjeene til Soft Shake er de samme skjeene som Hennig-Olsen Is har brukt i isbarene i flere år. Skjeen er tilpasset begeret og har ingen bismak.

Vi tror at fansen også er opptatte av miljø og bærekraft og vil synes at tiltaket er på sin plass

Paal Hennig-Olsen

Må beregne utslippskutt med ny kartlegging

Det er ikke rett frem å beregne hvor mye utslipp som kuttes ved å gjøre disse grepene. Selv om plastbruken reduseres, erstattes den med et annet produkt. I 2021 kartla Hennig-Olsen Is klimafotavtrykket for 2020. Dermed har man tall for alle varer som ble produsert det året. For å regne den totale utslippsreduksjon av de gjennomførte tiltakene, må en ny sammenlignbar kartlegging foretas– det satser Hennig-Olsen Is på å få gjennomført om noen år, når enda flere tiltak er gjennomført.

Identifiserer løsningene

En viktig del av det å finne nye løsninger er å identifisere mulighetene. For Hennig-Olsen Is har mulighetene til å endre på emballasje ofte kommet gjennom innspill fra leverandører, men også via egen identifisering av muligheter for andre og bedre emballasjeløsninger. For eksempel har man tatt i bruk tynnere materialer i produktene og gjort endringer i designutførelsen. Etter at muligheten er avdekket blir dette testet på produksjonslinjer etc. før endelige beslutninger tas.

Ny bærekraftstrategi med fokus på miljø og klima, helse og mennesker

Hennig-Olsen Is gjennomgikk våren 2021 en omfattende analyse av bedriftens klimafotavtrykk fra produksjon av råvarer til forbrukeren har produktet i hånda. Funnene har bidratt til en fornyet bærekraftstrategi med hovedfokus på tre innsatsområder. Disse er miljø og klima, helse, og mennesker. Innsatsområdene skal levere resultater opp mot flere av FNs bærekraftsmål.

Innen miljø skal Hennig-Olsen Is redusere sløsing, ha mer klimavennlige produkter og mer bærekraftige emballasjeløsninger. Innen helse skal sunnere produkter tilbys og det tidligere samarbeidet med Leger Uten Grenser fortsetter. I tillegg har Hennig-Olsen Is et stort fokus på mennesket – og det å være en ansvarlig arbeidsgiver.

Tilknyttede partnere

Hennig-Olsen Is

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner