Norges grønneste destinasjon

Fløyen

Fløyen har visjon om å være den grønneste destinasjonen i Norge. Målet er å inspirere til å ta vare på naturen, Fløyens hovedattraksjon, i generasjoner gjennom bærekraftig aktivitet og kulturopplevelser.

Destinasjon Fløyen er et stort turområde hvor Fløibanen har sitt endestopp. Fløyen tilbyr naturbaserte aktiviteter for liten og stor hele året. Fløyen består av Fløibanen, Fløistuen butikk og kafé, Fløyen Aktiv og Skomakerstuen.

Fløyen skal være en aktiv bidragsyter til at Bergen er Norges grønneste by og tar et tydelig ansvar for fotavtrykket som besøkende legger igjen på Fløyen. Bærekraft skal gjennomsyre kultur og kommunikasjon.

Fløyen setter seg årlige klima og miljømål og jobber systematisk med tiltak for å være Norges grønneste destinasjon.

Les gjerne mer her.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner