Nord universitet belønner grønn kompetanse

Nord universitet grønn master

To studenter fra Nord Universitet i Bodø stilte i deres masteroppgave spørsmålet «Grønne offentlige anskaffelser – hvordan fungerer det i en norsk kommune?». Det førte til at de vant prisen for beste masteroppgave innen miljø- og bærekraft, som deles ut for første gang i år.

Fokuset rundt klimaendringene øker hos privatpersoner, men også i den offentlige sektoren. Studentene baserte seg på 21 anbudsutlysninger fra Bodø kommune, samt et utvalg av «good practice»-rapport fra EU. Resultatene fra oppgave viser at selv om miljømessige krav og kriterier benyttes i de offentlige anbud, er det fortsatt mye plass til forbedring.

«Offentlige anskaffelser er et viktig påvirkningsmiddel. Offentlige organisasjoner har stor makt til å påvirke markedet i den grønne retningen vi ønsker. Oppgaven handler om hva grønne anskaffelser egentlig er, hvordan de utføres og hvilke kriterier som stilles. Som en del av oppgaven har vi også sett til utlandet og hvordan det gjøres der. Og da har vi tatt utgangspunkt i Bodø kommune for å sammenligne praksisen. Og så har vi kommet med anbefalinger om veien videre»

Kristina Nikolajeva, en av studentene som skrev oppgaven

«Arbeidet med masteroppgaven har virkelig gjort meg interessert i å jobbe med miljøkrav/kriterier i offentlige anskaffelser videre. Det er et veldig spennende område med mange muligheter. Offentlige anskaffelser utgjør en stor del av BNP, og kan med det ha en stor påvirkningskraft på markedet generelt. Her kan man være en bidragsyter til å nå flere av bærekraftsmålene.»

Raymond Hansen, den andre studenten som skrev oppgaven

Raymond Hansen, den andre studenten som skrev oppgaven

Kommunen bekrefter dessuten at noen av studentenes forslag allerede er blitt tatt i bruk.Studentene ble med denne oppgave de første noensinne på Nord Universitet til å motta en pris på 20’000kr for beste masteroppgave innenfor «Miljø og bærekraft», som en del av Grønn Campus Nord.

Kompetanseheving rundt emnet om bærekraft og det grønne skiftet blir stadig viktigere, det er derfor et svært godt signal ut til verden, at studenter kan bli belønnet for å tenke grønt. Initiativ som dette støtter og oppfordrer studerende til å ha mer fokus på miljø og bærekraft, slik at «klima» og «det grønne skiftet» blir naturlige begrep hos flere.

Tilknyttede partnere

Trøndelag fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner