Lokalprodusert miljøvennlig gjødsel

N2 Applied har utviklet en unik og banebrytende teknologi for produksjon av miljøvennlig gjødsel på gården, og skal forbedre verdens matproduksjon samtidig som utslippene reduseres.

Hvorfor trenger vi denne løsningen?

Innovasjon i landbruket er helt essensielt for å lykkes med grønn omstilling. Befolkningstallet øker, og vi er avhengig av å øke matproduksjonen. Samtidig må vi redusere utslipp for å nå klimamålene. Metoden N2 Applied har utviklet reduserer utslippene, gir økt avling og fjerner bondens behov for å kjøpe kunstgjødsel.

Et viktig steg i den grønne omstillingen

Verden har frem til nå vært avhengig av kunstgjødsel. Kunstgjødsel holder halvparten av verdens befolkning i live, men kunstgjødsel er basert på fossile innsatsfaktorer. Hvis verden skal avkarboniseres, må man ta tak i dette. Den andre problemstillingen er relatert til husdyrmøkk. I dag forsvinner store mengder av nitrogenet og næringsstoffene fra husdyrmøkk ut i lufta. Det nitrogenet er skadelig for miljøet og må erstattes for å få god avling.

Dette har bedriften funnet en løsning på. De stopper tapene og øker innholdet av nitrogen i husdyrgjødsla. Slik blir matproduksjonen mer lokal og sirkulær. Dette er en løsning for å resirkulere flytende organisk avfall, som husdyrmøkk eller biorest fra biogassanlegg, til bedre gjødsel med mindre utslipp. På denne måten reduserer man tapet av næringsstoffer fra hele verdikjeden.

Bedre avlinger, og muligheten til å redusere bruken av kunstgjødsel

Maskinen bruker en innovativ plasmateknologi og er bygget inn i en konteiner. Maskinen gjør to viktig ting. Den produserer reaktivt nitrogen fra luft, og absorberer gassen i husdyrmøkka. Nitrogen er noe planter trenger for å vokse, og med denne teknologien sørger man for at nitrogenet blir i møkka og ender opp i bakken når bonden sprer møkka på jordet. Resultatet er bedre avlinger, og muligheten til å redusere bruken av kunstgjødsel. Selskapet har gjennomført flere tester for å måle reduksjon av karbonekvivalenter og luftforurensning. Basert på data fra Arla har N2 Applied fått gjennomført en livsyklusanalyse for danske melkegårder. Der så man at pr liter melk reduserer selskapets løsning utslipp av karbonekvivalenter med nesten 30 prosent, og luftforurensning med over 50 prosent.

Lønnsomhet og bærekraft

Løsningen kombinerer lønnsomhet og bærekraft, med en teknologi som gjør at man kan opprettholde matproduksjonen, samtidig som utslippene går ned. I framtiden ser selskapet også for seg at bønder kan få betaling for å redusere sine utslipp, noe som kan gi en ekstra inntekt til landbruket.

N2 maskinen forsynes av strøm og kan fint kombineres med variabel fornybar strøm slik som solenergi, vindkraft eller biogass. Etterspørselen er økende, og målsettingen er å installere mange maskiner i Norge og verden de neste årene. N2 Applied er allerede godt i gang i Nord-Europa og Storbritannia.  Nå venter flere markeder i Asia, Amerika og Afrika.

Se videopresentasjon av selskapets løsning fra Klimapartnerekonferansen 2022 her:

Se selskapets videopresentasjon av plasmareaktoren her:

N2 Applied

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner