Gjenbruksasfalt

Velde asfalt

Asfalt kan gjenvinnes 100 % og bruk av returasfalt sparer på ikke-fornybare ressurser, energi og gir lavere utslipp av klimagasser. Riktig bruk av returasfalt fremmer bærekraft og er et av satsingsområdene til Velde.

Forskningsresultater viser at gjenbruksasfalt har like god kvalitet som vanlig asfalt. Holdbarheten er svært avhengig av hvordan asfalten legges og det er derfor svært viktig at dette gjøre riktig. Velde er en av aktørene som kan levere dette i Norge. Ved gjenbruk av asfalt er det også viktig hvor gjenbruksdelen tas fra og at den blir skilt ut fra annen asfaltmasse, f.eks. er den beste gjenbruksasfalten fra motorveier.

Kommuner bør derfor stille krav til leverandørene om sammensetning av masse og til selve utleggingsprosessen. Statens Vegvesen fører egen kontroll og Nye Veier stiller krav om 20-års garanti fra sine asfaltleverandører. For kommunene kan det være aktuelt å samarbeide om kontrollsystemer og stille krav til leverandørene av asfalt.

Tre punkt å passe på ved innkjøp av asfalt:

1. I dag er det svært mye av den gamle asfalten som ikke gjenvinnes på høyeste nivå eller ikke gjenvinnes i det hele tatt. All fresemasse (gammel asfalt) må returneres til asfaltverk som er i stand til å gjenvinne massene på høyeste nivå.

2. Kvaliteten på gjenbruksasfalt er like god som ny asfalt. Det må dermed ikke legges begrensinger på hvor mye gjenbruksasfalt som tilsettes i ny asfalt, men en må måle kvaliteten på sluttproduktet.

3. Ved tildeling av offentlige kontrakter bør klima vektes minst 30%. Først da vil det det bli større etterspørsel etter gjenbruksasfalt og miljømasser.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner