Ferjerevolusjon i vest

el-ferger

Det heile byrja i tidligare Sogn og Fjordane med den elektriske pioneren «Ampere» over Sognefjorden. Deretter plukka Hordaland opp stafettpinnen, med anbud der heile 19 ferjer skulle elektrifiserast. Dermed var den norske ferjerevolusjonen i gong med produkt, teknologi og kunnskap som kan eksporterast på verdsbasis.

Utslepp frå Ferjene sto for opp mot 2 % av Noregs utslepp.

I dag er alle fylkesvegferjer i tidlegare Hordaland og 2 i tidlegare Sogn og Fjordane elektriske. Planen er at alle nye ferjekontraktar i Vestland skal bli elektriske når nye anbod skal lysast ut.

Dermed har Vestland i dag 22 elektriske ferjer på 19 fylkesvegferjesamband.

Dei elektriske ferjene reduserer utsleppa med heile 90 prosent i høve dei gamle ferjene.

Dette er eit eksempel på at tydeleg politisk vilje kan bidra til å løyse klimautfordringane, og korleis anbud i det offentleg kan være viktige nøkkelbrikker for innovasjon i det grøne skiftet, både lokalt og globalt.

Tilknyttede partnere

Vestland fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner