Elektriske renovasjonsbiler

elektrisk renovasjon

Renovasjonsselskapet BIR har særlig jobbet med å elektrifisere bilparken og har blant annet fått utviklet Europas første elektriske krokbil. Ved å investere i elektriske bossbiler har selskapet imponert og allerede oppnådd målet om fossilfri renovasjon i Bergen sentrum.

BIR har nå flere elektriske bossbiler som betjener sentrumsområdet. De store lastebilprodusentene har fremstått som konservative og har hatt lite utvikling for elektrisk drift. BIR har derfor vært tvunget til å tenke utradisjonelt for å få utviklet og levert tjenlige helelektriske renovasjonskjøretøy.

Det er store avstander i BIR Transports dekningsområde og derfor er det foreløpig ikke mulig å kunne kjøre elektriske bossbiler på de lengste strekkene. Det gjenstår en del nybrottsarbeid før en kan legge om til hel-elektrisk drift.  Men BIR går foran, viser at det er mulig og har ved å utvikle og bestille elektriske renovasjonsbiler, vist at det går an.

Tilknyttede partnere

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner