Bruker vindkraft til å lade batterier om bord

Vindkraft lader batteri

Som det første seilskipet i verden i sin klasse, har Statsraad Lehmkuhl lagt om til batteridrift. Batteriet som kan lades under seilas, er en del av en innovativ løsning som avlaster skipets dieselmotor og reduserer utslipp.

Det over hundre år gamle seilskipet har hjemhavn i Bergen, og eies og drives av Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl. Stiftelsen har satt seg som mål at Statsraad Lehmkuhl skal etterstrebe å være det mest miljøvennlige skipet i verden i sin klasse.

For å få til dette, ble det i 2019 installert et batteri om bord: En helt ny løsning som er spesialtilpasset seilskipet. Ved hjelp av innovativ teknologi kan skipet utnytte vindkraften til å lade batteriet, når skipet går for seil. Batteriet erstatter delvis skipets dieselmotor ved inn- og utseiling, og brukes også til å gi strøm til driften om bord. Løsningen er blitt realisert med støtte fra ENOVA, Sparebanken Vest og Kongsberg Maritime, og blir lagt merke til internasjonalt.

– Vi er meget bevisst vår rolle som en symboltung aktør både for Bergen og Norge. De siste årene har vi hatt stadig større fokus på bærekraft og miljø, noe som også er nedfelt i våre strategiplaner, sier Haakon Vatle, direktør i stiftelsen Statsraad Lehmkuhl. – FNs bærekraftsmål skal være retningsgivende for oss.

Bærekraftsmålene er også i høysetet når Statsraad Lehmkuhl legger ut på jordomseiling i 2021, som en offisiell del av FN sitt havsatsingstiår.

– I løpet av 19 måneder skal vi besøke 36 havner over hele verden, sier Vatle. – Målet er å bygge og dele ny kunnskap om havet og dets viktige rolle for en bærekraftig utvikling.

Tilknyttede partnere

Statsraad Lehmkuhl

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner