Inspirerte til styrket klimainnsats

Hvordan går man fra ok til beste i klassen i klimaarbeidet sitt og hvordan vil klima påvirke næringslivet i årene som kommer? Det var fokuset da Klimapartnere og PWC inviterte til webinar forrige uke.

– Det er helt avgjørende at næringslivet fortsetter å kartlegge og kutte egne utslipp så mye de kan. Samtidig ser vi at de selskapene som vil stå godt rustet i årene som kommer trenger å løfte klimaarbeidet utover egne direkteutslipp. Markedet endrer seg, det kommer nye lover og både klimaendringer og klimatiltakene vil ha stor betydning for konkurranseevnen til næringslivet, sier leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

Hun var møteleder da Klimapartnere Vestland og PWC inviterte til webinaret «From good til great – Neste steg i virksomhetens klimaarbeid» i PWC Bergens lokaler. Der var fokuset satt på både utfordringene og mulighetene som vil følge av den grønne omstillingen i årene som kommer, og verktøyene virksomhetene kan ta i bruk for å posisjonere seg i front.

Klimastrategien berører alt

Partner Consulting Strategi og Bærekraft hos PwC Bergen John Wikström innledet webinaret med en overordnet oversikt over hva markedet, myndigheter og andre nøkkelaktører krever og forventer fra virksomhetens klimaarbeid. Klima er blitt et strategisk nøkkelområde.

– En klimastrategi er ikke lenger bare en plan for reduksjon av egne utslipp. Man må ha konkrete mål for tiltak for å redusere utslipp og bidra til utslippsreduksjon i hele verdikjeden, men man må også ha en plan for hvordan man skal møte framtiden. Da må en kartlegge klimarisiko og forretningsmuligheter som kan oppstå, sa Wikstrøm

Reell klimarisiko

Et av de viktigste tema i tiden som kommer er klimarisiko. Klimarisiko beskriver den finansielle risikoen en virksomhet løper ved at verden enten lykkes eller ikke lykkes med den globale klimaagendaen. For eksempel de finansielle konsekvensene av mer ekstremvær, eller markedsendringer eller lovkrav.

– Dette er en reell risiko. Selskaper mister penger på å ikke håndtere klimarisiko på en god måte, sa direktør innen fagområde Bærekraft, PwC Bergen Inki Brown. Samtidig gir omstillingen også muligheter. En overgang fra fossilbiler til elektriske biler vil ha en betydelig negativ konsekvens for en bilprodusent som holder fast ved fossilbilen, men samtidig gi en økonomisk gevinst for en bilprodusent som posisjonerer seg godt i elbil-markedet.

Styrke i partnerskapet

På webinaret gikk også ekspertene i PwC gjennom blant annet kommende lovkrav, markedstendenser og den kompliserte klimakovtejungelen.

– Det er en styrke i partnerskapet at vi har partnere med høy kompetanse på så mange ulike felt. Å kunne invitere partnerne inn til en time faglig påfyll med bærekraftsekspertene i PwC er gull verdt og vi har fått mange positive tilbakemeldinger i ettertid, sier Nedregård.

Ønsker du å se webinaret i opptak? Ta kontakt på e-post!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner