Fossilfritt på hjul seminar med over 60 deltakere

Plakat webinar - Fossilfritt på hjul. Løsninger og Enovastøtte: Fra elvarebiler til tungtransport

Klimapartner Inspiria science center på Grålum var, som alltid, en flott ramme.
Guro Nereng – leder Klima Østfold åpnet med innsikt til det «globale bakteppet i lavutslippssamfunnet», satt oss i modus…
Gabriel Wergeland Krog introduserte de fossilfrie kjøretøyene som finnes, og er i pipeline. Han leder det spennende prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» i regi av Viken FK.

Valg av drivstoff og strategier i innkjøpsprosessen
Guri Bugge sørget for vektet innsikt rundt valg av ulike drivstoff, tanker og utfordringer, som dukker opp for de som skal foreta valg i innkjøps- og strategiprosessene, både i offentlig sektor og det private næringsliv.
Karen Sund, en nestor på Biogass og leder også Biogass Oslofjord gav oss en smakebit på muligheter og utfordringer rundt Biogass.

FOSSILFRITT PÅ HJUL SEMINAR MED OVER 60 DELTAKERE

Regnskogsfondet
Den som nok sjarmerte oss mest var Andrea Raugland fra Regnskogfondet. Bildene og historiene hun forteller bl.a. fra utryddingen av regnskogen – kan ikke annet enn å berør. Vi har hugget ned 50% av regnskogen i løpet av de siste 70 årene! – En kilde til liv og ikke minst karbonlagring vi aldri vil få igjen (når?) hvis den er borte.

«Enovas time»
Etter pause var det «Enovas time» med markedssjef Astrid Lilliestråle, som fikk publikum til å spisse ørene da hun fortalte om tilskuddsordninger bl.a. ved kjøp av el-varebiler med me. Her er det spennende muligheter for store og små.
Astrid understreket viktigheten av å kontakte Enova tidlig i prosessen – før avtaler inngås!
Om virksomheten skal kjøpe tre større varebiler og sørger for godkjenning fra Enova i forkant vil dere oppnå inntil 150.000 i direkte avslag basert på dette – om dere velger elbiler. (Støtten er avhengig av bilens størrelse).

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner