Samler kommuner til digitalt bærekraftseminar

Digitalt
26.05.2021 kl. 08:30-13:30
bærekraftsseminar

Viken fylkeskommune inviterer til digitalt bærekraftseminar onsdag 26. mai for kommunene i fylket.

Temaet for seminaret er felles læring og utvikling for helhetlig og tverrfaglig bærekraftsarbeid.

I løpet av programmet vil det presenteres gode eksempler på bærekraftsarbeid, idémyldring om hvordan skape arenaer og strukturer for samarbeid kommuner og fylkeskommunen imellom, og en kurspakke for ledere og ansatte på bærekraft som vil bli tilgjengelig for Vikens kommuner.

Seminaret er tenkt å være en møteplass for administrative ledere og fagrådgivere som er interesserte i, og/eller jobber med, bærekraft.

Foreløpig program:

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner