Presentasjon av tiltaksanalyse for Nordland fylke

Digitalt
10.04.2024 kl. 15:00-16:00

På vegne av Nordland fylkeskommune har Menon Economics utarbeidet klimaregnskap og tiltak som kan hjelpe Nordland med å nå målet om 60% kutt i klimagasser innen 2030.

Rapporten viser at basert på framskrivinger av dagens tiltak, så vil vi ikke nå målet. Gapet er forventet å øke fram mot 2050. Uten nye tiltak forventes at industri, jordbruk, sjøfart og veitrafikk vil stå for i overkant av 90 prosent av samlede utslipp i 2030.

Rapporten presiserer 18 konkrete tiltak som er aktuelle for både fylkeskommune, kommune og næring.

Tiltakene i korte trekk:

Rapporten presenteres gjennom et åpent webinar, onsdag 10.april klokken 15:00 til 16:00.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner