K-Punktet: Kan digitalisering bidra til å løse klimautfordringene?

Digitalt
16.02.2023 kl. 08:30-09:30
k punkt

Ifølge en rapport fra World Economic Forum kan digitalisering bidra til å redusere de globale utslippene med 15% innen 2030. Vi har invitert våre partnere til å dele hvilke digitale løsninger de har iverksatt, og hvordan dette påvirker deres klimafotavtrykk.

Eli Haugerud, leder forretningsområdet Innovasjon i Smart Innovation Norway som har tre næringsklynger (NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI og Cluster for decommissioning and repurposing) i tillegg til en egen avdeling innen Smart City. Eli har 12 års erfaring fra Tekna hvor hun blant annet hadde rolle som leder for innovasjon, politisk direktør og bygget opp profesjonelle nettverk. Eli har en bred utdanningsbakgrunn med en master i analytisk kjemi, strategisk innovasjon, digital transformasjon og bærekraft. Hun har sittet i styret i den europeiske ingeniørforeningen med over 6 millioner medlemmer.

Harald Nitavskis er avdelingsdirektør for eiendomsavdelingen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Eiendomsavdelingen har ansvar for digitalisering og systemforvaltning innen bygg og eiendomsdrift, inkludert overføring av dokumentasjon fra SLP og pilotprosjektet “Smartere Campus Ås”. De har også systemansvar for applikasjoner knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service, bygningsinformasjonsmodeller (BIM), og øvrige systemer som benyttes for NMBU. Harald vil dele erfaringer fra prosjektet Smart Campus Ås.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner