Fagforum for sirkulær økonomi

Digitalt
30.08.2022 kl. 10:00-11:00
Fagforum

Oppstart av nasjonalt fagforum for sirkulærøkonomi

Tidligere gjennomførte vi en undersøkelse for å se hvilke temaer våre partnere ønsket fagforum for. Sirkulær økonomi ble den soleklare vinneren og er dermed er det første som opprettes av Klimapartneres fagforum.

Fagforumene vil være en mulighet for våre partnere til å få faglig påfyll, både fra hverandre og fra foredragsholdere vi henter inn. I tillegg til faglige webinarer, vil det bli arrangert workshops hvor dere som partnere kan bidra med egen kunnskap, og utveksle erfaringer med andre partnere. Disse vil gjennomføres både digitalt på nasjonalt nivå, og i noen tilfeller satser vi på å gjennomføre fysiske workshop på region nivå.

I dette oppstartsmøtet for sirkulær økonomi får vi en introduksjon til temaet fra Sigurd Sagen Vildåsen, leder for SINTEFs strategiske satsing på sirkulær økonomi.

Sigurd har ekspertkompetanse innen sirkulære forretningsmodeller og koblingen til bærekraftig utvikling. Han har også en doktorgrad innen strategisk ledelse og bærekraftig utvikling, 2019, fra NTNU og en Master i teknologi/ sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse (indøk), 2013, fra NTNU.

Påmeldingsskjema til det første møtet finner du her.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner