Digital klimakaffe

Teams
05.06.2024 kl. 08:30-09:30

Klimapartnere Troms har latt seg inspirere av Klimapartnere Nordland og deres tilbud om digital morrakaffe. Digital morrakaffe er et lavterskel tilbud for partnerne i regionen. Det er en uformell arena for å lufte og diskutere utfordringer og ideer, eller fortelle om noe spennende man har gjort eller holder på med i virksomheten.

Første digitale klimakaffe for Klimapartnere Troms avholdes på Teams 5. juni kl. 08.30-09.30. Tema for klimakaffen vil bli avklart i god tid før vi møtes, og vi inviterer virksomheter i regionen til å komme med innspill til tema hvis det foreligger noen ønsker om hva vi skal ta opp.

Selve klimakaffen krever ingen påmelding. Det vil bli sendt ut et møteinvitasjon til alle våre klimapartnere, hvor man godtar invitasjonen dersom man har anledning til å møte.

Ta kontakt med oss om du har innspill til tematikk eller spørsmål angående digital klimakaffe. Vel møtt!

Maja Eidissen

Fungerende regionleder

+47 48 27 73 44 e-post

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner