Sørlandshavner tidlig ute med landstrøm

Cruiseskip til kai forurenser

Cruiseskip bringer turister og penger til kystbyene våre. Og forurensning. Bergen har til tider hatt problemer med helsefarlige svovelrøykskyer fra eksosen til skipene mens de ligger til kai. Nå forskes det på miljøvennlige løsninger med hydrogen og strøm. I Arendal tilbyr havnevesenet allerede landstrøm til mindre skip som ligger til kai, og i Kristiansand kobler Superspeed seg til høyspentstrøm når det ikke seiler.

 Les mer…

Klimapartnere på Clinton Global Initiative

Pal W. Lorentzen styreleder i Norsk Klimastiftelse presenterte Klimapartnere konseptet under det årlige møtet til Clinton Global Initiative (CGI) i New York, som ble holdt 21.-24 september. Klimapartnere initiativet ble nylig godkjent som en offisiell CGI comittment. Dette er en annerkjennelse av en ny ide eller infallsvinkel på en større utfordring som kan oppskaleres og viderføres til andre. Formålet med godkjenningen og presentasjonen er at Klimapartnere metodikken kan inspirere nye aktører og regioner til samarbeid og til å ta i bruk metodikken.

 Les mer…

Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 Les mer…

Konferansen «Kommunene og det grønne skiftet»

Klimapartnere – effektiv modell for grønt skifte på regionnivå

15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

 

Enhver region i Norge og Europa ønsker å redusere sine utslipp av klimagasser og utvikle grønne arbeidsplasser. Klimapartnere viser hvordan dette kan gjøres.

Klimapartnermodellen ble utviklet i Agder i 2009 som et samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Målet var å etablere et samarbeid med næringslivet som skulle bidra til at Aust-Agder skulle stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn – senere kalt det grønne skiftet.

Les mer her!

Link til PDF program

Link til påmelding

 Les mer…

Klimapartnere gratulerer Grid Arendal med 25-års jubileum!

Klimapartnere gratulerer GRID-Arendal med 25-prs jubileet. GRID-Arendal ble etablert i 1989 som en norsk stiftelse av det norske Miljøverndepartementet og UNEP som svar på anbefalingene fra 1987 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i Rio de Janeiro. For å feire denne milepælen, vil GRID-Arendal reflektere over sine tidligere suksesser, og ser frem til å styrke sitt samarbeid med UNEP og andre samarbeidspartnere.Feiringen vil starte med en rekke seminarer og workshops i løpet av 14 til 15 august 2014 med fokus på temaet kalde regioner – Hot Topics: Innganger fra Arendal til en bærekraftig utvikling mål «(se lenke nedenfor til hele programmet).

 Les mer…

DNB sikter mot «very good» sertifikat

Klimapartner DNB skal energieffektivisere bygningsmassen sin på 1,2 millioner kvadratmeter. Målet er å bli sertifisert som «very good» etter BREEAM-standarden. Nøklene ligger i en grundig analyse, innføre tiltak som gir størst gevinst og energioppfølging i driftsfasen i etterkant. Fram til 2017 skal DNB investere 230 millioner kroner for å redusere energiforbruket med 20 prosent.

 Les mer…