Klimakommunikasjon

Treffsikker kommunikasjon internt og eksternt er et undervurdert verktøy i den grønne omstillingen!
I prosessen med å oppfylle klimamålene som ble satt i Paris-avtalen, vil informasjon – og kommunikasjonsavdelinger verden rundt spille en viktig rolle. I samarbeid med Studentsamskipnaden og BIR, hadde Klimapartnere gleden av å invitere til en spennende samling for å sette fokus på nettopp dette den 8 november.

Et godt knippe partnervirksomheter holdt gode lynpresentasjoner og det ble også åpnet for engasjert diskusjon og mulighet for deling av beste prasksis underveis. Link til flere av de inspirerende presentasjonene finner dere under.

15027618_905027976296532_5864162643676970503_n
Linker til presentasjoner

Klimapartnere – Helene Frihammer

BIR – Mette Nygard Havre

Bergen kommune – Eva Hille

Helse Bergen – Mona Høgli

BT – Atle-Andersson

UiB – Ingar Myking

Avinor – Bergen Lufthavn – Christel Øen

Greenstat, Hilde Holdhus

 Les mer…

«Temposkifte for grønne innkjøp!

Klimapartnere Hordaland og Fjordkraft, hadde gleden av å inviterere til dette spennende møtet hos Fjordkraft 4.oktober.

Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig, det private likeså.
Innkjøp kan være en aksellerator for den grønne omstillingen, men det til det trengs et betydelig temposkifte! Før sommeren ble det vedtatt ny lov om offentlige anskaffelser.

fullsizerender

Tina Sølvberg, fra Nasjonalt program for leverandørutvikling kunne fortalte om den nye innkjøpsloven der offentlige oppdragsgivere nå er pålagt å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger. Dette betyr at man heretter må ha en plan for sine anskaffelser, ikke bare for å unngå eller forebygge miljøskade, men også for hvordan anskaffelsene kan fremme klima- og miljøvennlige løsninger.

Arnstein Flaskerud i Fjordkraft holdt også et inspirasjonsinnlegg om hvordan Fjordkraft tar grønne innkjøp på alvor gjennom sin svært ambisøse satsing Klimanjaro. Her stilles det krav om at alle leverandører må følge GHG – protokollen for systematisk miljøstyring og bli klimanøytrale innen 2019.

Helene Frihammer informerte om hvordan Klimapartnere nettverkverket vil fremme grønne innkjøp hos både private og offentlige partnervirksomheter og dele beste praksis.

Presentasjoner:
Tina Sølvberg – Leverandorutvikling
Helene Frihammer – Grønne innkjøp
Klimanjaro – Arnstein Flaskerud

 Les mer…

Fossilfri Energi

21.oktober holdt vi nytt  møte i serien om energi i bygg og energieffektivisering.
Denne gangen var temaet Fossilfri Energi og Greenstat var vert. På møtet fikk vi høre om Bergen kommune sin nye grønne strategi om et Fossilfritt Bergen innen 2030, og om hvordan Fossilfri Energi passer inn i målsetningen.

fullsizerender

Hovedfokuset for møtet var hvilke fossile kilder som gjenstår for virksomhetene i nettverket og hvordan og når man kan komme i mål med Fossilfri Energi. Vi hadde også fokus på å dele beste praksis for hvordan Fossil Energi allerede har blitt erstattet hos flere av våre partnere. På disse møtene deltar de som jobber tett med energiløsninger for virksomhetene: eiendomsansvarlige, driftsansvarlige og energirådgivere

Presentasjoner:

Greenstat – Vegard Frihammer
Fossilfri Energi – Helene Frihammer
Fossilfri Strategi – Eva Britt Isager

 Les mer…

Takk for vel overstått Arendalsuke!

Samlebilde

Arendalsuka 2016 er nå historie og Klimapartnere kan se tilbake på en veldig vellykket uke for vår del.

Vi i Klimapartnere hadde totalt 8 arrangementer under Arendalsuka, og alle ble arrangert i felleskap med andre viktige aktører som jobber med grønn omstilling. Flere av disse arrangementene var smekk fulle, og vi har totalt hatt mer enn 700 besøkende.

Vi i Klimapartnere ønsker å takke følgende aktører, deriblant veldig mange Klimapartnere-medlemmer, for et veldig godt samarbeid: Innoventi, Agder Energi, DNB, Cicero – Senter for Klimaforskning, Enova, Norsk Klimastiftelse, Innovasjon Norge, ZERO, Norsk elbilforening, Nissan/Gromstad Motor, Footprint, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Rambøll og Asplan Viak.

En oppsummering av Arendalsuka med bilder kan finnes her: Arendalsuka2016 – oppsummert.

 Les mer…

Fossilfri virksomhet – Klimaregnskap

Den samlede nedgangen i utslipp for nettverket var på hele 9.2% (markedsbasert metode) fra 2014 til 2015.
Drivstoffutslippene ble redusert med 3.1% og energiforbruk til oppvarming redusert med 2,7% (kWh/m2) i samme periode.

fullsizerender_fossilfri
1. september gikk vi nærmere gjennom årets klimaregnskapet i fellesskap i møteserien om klimaregnskap.
Sammen med Elisabeth Søreide fra Bergen kommune så vi på hva som kan gjøres videre for å sammen oppnå målene som er satt for et Fossilfritt Bergen i 2030. Inki Brown i Emisoft fra Emisoft holdt også et svært relevant kunnskapsinnlegg om internasjonal rapportering av samfunnsansvar

Presentasjoner:

Fossilfri virksomhet – Helene Frihammer, Klimapartnere

Internasjonal rapportering – Inki Brown, Emisoft

Fossilfri Strategi, Elisabeth Sørheim, Bergen kommune

 Les mer…

Klimavenleg mat

12.oktober heldt Klimapartnere og BIR eit kunnskapsmøte om klimavenleg mat for SiB kantiner og cafeer.

mat

Her fortalde Ørjan Vågstøl fra SiB korleis ein jobbar i dag og kva forbetringspotensiale ein ser. Helene Frihammer , prosjektleiar i Klimapartnere, heldt eit innlegg om klimavennleg mat og  kommunikasjonsansvarlig hos BIR, Mette Nygård Havre, fortalde kvifor det er så viktig å «spise opp maten» i eit klima- og ressursperspektiv.

Presentasjonar:

Klimavenleg mat – Helene Frihammer

 Les mer…

Klimapartnere under Arendalsuka 2016

Klimapartnere under Arendalsuka-samlet-mindre

Nå braker det løs med en ny Arendalsuke, og Klimapartnere smeller til med et kjempeprogram med 8 ulike arrangementer. Gjett bare hva følgende personer har til felles?

 • Klima og miljøministeren
 • 1 statssekretær
 • 8 Stortingsrepresentanter (minst)
 • Fylkesordfører Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
 • Fylkesrådmann Vest-Agder
 • Leder kommuneplanutvalget Arendal
 • Klimasjef Bergen kommune
 • Direktør Innovasjon Norge
 • Direktør Cicero
 • Direktør Enova
 • Konsernsjef Agder Energi
 • Leder Zero
 • Leder Norsk Klimastiftelse
 • Leder WWF
 • Leder elbil-foreningen
 • og SIST MEN IKKE MINST 12 ulike Klimapartnere-virksomheter
 • + mange, mange flere

Jo, de er alle med på programmet til Klimapartnere under Arendalsuka. Alle arrangementene arrangeres sammen med andre sentrale aktører som jobber med grønn omstilling, og vi har klart å få med svært mange spennende og dyktige personer fra både faglig og politisk hold.

Programmet for alle 8 arrangementene kan lastes ned her. Alle arrangementene vises også en og en under her. Håper vi sees!!

 Les mer…

Fra global avtale til lokalt klimapuslespill

Under utvidet ledermøtet for Klimapartnere Hordaland 14.juni, fikk vi et spennende innblikk i hvordan det lokale klimapuslespillet på Vestlandet virkelig begynner å ta form. (Se linker til presentasjoner under artikkelen).

Fossilfri transportsektor 2030
Jannicke Hilland, konserndirektør i BKK, presenterte en rykende fersk strategi for hvordan Vestlandet kan få en Fossilfri transportsektor innen 2030. En visjon utarbeidet i samarbeid mellom BKK, Norsk Klimastiftelse og Sparebanken Vest, samt flere Klimapartnere som, Avinor, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, ASKO, BIR og Greenstat, som har gitt viktige innspill underveis. Dokumentet innholder både vegkart, forslag til tiltak og eksempel på verdiskaping og vil være et svært nyttig dokument fremover når ord skal omsettes til handling.

thumbnail__DSC8031

 Les mer…

Stinn brakke på Grønt Panel!

Det var stor interesse for møtet om grønn forretningsutvikling som Klimapartnere arrangerte sammen med Nyskapingsparken, Innovasjon Norge og Impact Hub i forrige uke.

Grønne modeller
Tanja Bisgaard fra danske Novitas Innovation inspirerte med godt innblikk i grønne modeller, «mindset» og erfaringer i fra Danmark. Claus Gladyszak fra Innovasjon Norge ga en innføring i hvordan Business Model Canvas kan benyttes som utgangspunkt for å se på egen forretningsmodell og gjøre denne grønnere.

FullSizeRender9

Grønt panel
Deltagerne fikk deretter anledning til å teste teori i praksis i det grønne panelet – ved å gi innspill på konkrete forretningsmodeller. Vi hadde med oss tre svært ulike og spennende virksomheter:

Åsne Ådland-Dale, produktutvikler i Kavli, ga oss et innblikk i Kavli sitt imponerende sortiment og grunnleggende samfunnsansvarlige virksomhetsmodell, hvor overskuddet i bedriften går til gode formål.

   FullSizeRender3  FullSizeRender6

Lin Marie Holvik, ny rektor ved Årstad vgs., vil skape en grønn, smart og nyskapende yrkesskole.
Hun utfordret til friske innspill på hvordan et «grønt klasserom» og en «grønn skole» kan se ut og hvilken «grønn kompetanse» ungdom på yrkesfaglige linjer vil ha bruk for i fremtidige jobber?

Til slutt fikk panelet også mulighet til å bryne ny grønn kunnskap på den spennende grunderbedriften Aglaia fra Nyskapingsparken, som lager modulære headset.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på arrangementet Grønt Panel og dette vil trolig vil tilbys på jevnlig basis med våre samarbeidspartnere fremover.

Under finner dere presentasjonene fra møtet:

Grønne forretningsmodeller – Tanja Bisgaard

Business Model Canvas- Claus Gladyszak

Kavli- Åsne Aadland Dale

Årstad vgs – Lin Marie Holvik

Nyskapingsparken – Torstein Skage

 Les mer…