Avspark for Klimaregnskapet for 2018

 

Mer enn 30 klimapartnere kom til frokostmøte om klimaregnskapet på Media City Bergen. Amalie Gøperød fra Cemasys holdt en nyttig introduksjon for nye partnere, med begrep og rutiner for rapportering i regnskapet. Deretter var det innlegg om alt fra klimanøytralitet, kvoter, og reduksjon av reiser og avfall.

UIB skal  bli klimanøytrale innen 2030 og det innebærer tre steg: Å kartlegge klimapåvirkningen, å redusere klimapåvirkningen og kjøpe klimakvoter for resterende utslipp. Norengros har også besluttet at de skal bli klimanøytrale og daglig leder Ruth Brusdal fortalte om hvordan hun har gått frem for å få med seg hele Norengros kjeden på dette. Ta gjerne kontakt med Ruth om du ønsker å se presentasjonen hennes (ruth.brusdal@nullnorengros.no).

I år vil alle klimapartnere få tilbud å å delta på en reisevaneundersøkelse. Dette er samme type undersøkelse som ble gjort i 2016 og er støttet av Hordaland Fylkeskommune. Spørreundersøkelsen er planlagt utsendt i slutten av februar, med avslutning i slutten av februar/tidlig mars. All utsending, purring, innsamling og analyse av dataene (for hele klimapartner) blir gjort av Asplan Viak som er konsulent i oppdraget.

Benytt anledingen til å få kartlagt ansattes reiser og sett fokus på transport i din bedrift!  Undersøkelsen vil gi data om CO²-utslipp fra arbeidsreiser (pendling til og fra jobb) og kan brukes direkte i klimaregnskapet. Bedriftene som deltar får også en oversikt over hvor stor

andel som går, sykler, reiser kollektivt, kjører bil etc.

Ønsker dere å være med? Send  navn, e-post og telefonnr. på en utvalgt person i din bedrift som skal være kontakt for undersøkelsen, send til  Steinar.onarheim@nullasplanviak.no  (Tlf: 934 08 068) innen 22. februar. Kontaktperson får informasjon om hvordan en går frem videre.

Lenker til presentasjoner fra møte:

Tips til miljøvennlig transport og reisevaner

Beregning av scope 3 for UIB – ved Inki Brown, Emisoft

Bergen Kommune – En grønnere by, ved Are Børjesson

BIR – En bransje i endring ved Tor Mario Auran

Reisevaneundersøkelse, ved Steinar Onarheim, Asplan Viak

Innføring i kvoter fra Norsk klimastiftelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar