Toppledermøte Klimapartnere Vestland

Omstillingen til et grønnere næringsliv har aldri gått raskere. Og skal vi tro Klima og miljøministeren så vil regjeringen legge opp til at dette skal skje i enda større tempo. Byene må ligge i front og vise hvordan dette kan løses: Byvekstavtaler, fossilfri transport, grønn skipsfart og landstrøm, hydrogen, vindkraft til havs, forsterking av internasjonal fornybar energi og fossilfrie byggeplasser. Ekspemplene på at næringslivet er med og drar er mange ifølge Ola Elvestuen.


Virkemiddelapparatet er unikt for Norge og  vi er kommet lengre enn vi trodde. Men vi må drive Norge mer effektivt enn vi gjør nå, og næringslivet må etterspørre løsninger, drive innovasjon og skape muligheter og nye arbeidsplasser. Det du gjør må ha betydning ut over deg selv!

Det var engasjerte innlegg og gode samtaler på toppledermøte for Klimapartnere Vestland som gikk av stabelen på Grand Hotel Terminus. Det ble en god miks av det offentlige, private, politikere og ikke minst nye medlemmer av nettverket. Vi er veldig stolte over å ha med oss nye medlemmer:

Svein Boasson, Entra, Haltenbanken, Osterøy kommune og Os kommune. Velkommen til oss!

Det kommende året vil vi tilrettelegge for at Sogn og Fjordane blir med i et utvidet nettverk, og vi skifter navn til Klimapartnere Vestland! 

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar