Energi i bygg – frokostmøte i Bergen

Å dele gode erfaringer og løfte frem klimavennlige muligheter er selve kjernen i Klimapartnere. På frokostmøte som ble avholdt hos Sweco på Fantoft i Bergen var det mange eksempler på effektive og sammensatte energiløsninger. Spennende case ble presentert av Angarde, Sweco, Statsbygg og TAG arkitekter med eksempel på solfangere, batterilagring og styring, gjenbruk av Nissan Leaf batterier, termisk energilagring, grønne tak og Bergens kanskje første vindmølle i bynært område. (Presentasjonene ligger vedlagt på denne siden).

Haltenbanken er ny Klimapartner og vi ønsker Elise Sæle Dahle og resten av bedriften hjertelig velkommen!

Fra Helse Bergen kom sykehusgartner Olaf Olafsson som har ansvar for takhagen på Haukeland Sykehus og vi fikk et fint innblikk i hva grønne omgivelser har å si for pasienter, pårørende og ansatte.

På slutten av møtet inviterte Asplan Viak til møte den 16.januar 2019 om Grønn omstilling i byggebransjen . Sjekk vedlagt invitasjon. Asplan Viak inviterer dere alle!

INVITASJON Grønn omstilling i byggebransjen

Takk for godt godt oppmøte og super bevertning fra Sweco med kjøleskapsgrøt og vegetar wraps.

 

 

 

Presentasjoner:

Spelhaugen – en grønn bydel – ved Bente Haugsdal daglig leder Angarde

Energilagring Sweco ved Asbjørn Stoveland Sweco

Energisentral Bergen fengsel ved Roald Sjursæther, eiendomsforvalter Statsbygg

Grønne tak – TAG arkitekter ved Merete Gunnes, landskapsarkitekt

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar