Klimaregnskapet Hordaland er klart!

Klimaregnskap Hordaland 2017

Enda en gang har våre partnere gjennom iherdig arbeid levert et flott regnskap for 2017! Klimaregnskapet er nettverkets viktigste verktøy for mer treffsikker reduksjon av klimagassutslipp og grønn samfunns- og næringsutvikling. Stadig flere av våre partnere rapporterer på at de vinner anbud og anskaffelser på å være grønne og tilby grønne produkt og tjenester!

Uten klimaregnskap er det vanskelig å måle, identifisere og iverksette tiltak for å redusere egne utslipp. Vi oppfordrer alle våre partnere til å bruke rapporteringen aktivt til å systematisere mulige kostnadskutt og identifisere nye tjenesteområder, bygge medarbeidertilfredshet, styrke omdømme og etablere langsiktig konkurransekraft.

Litt om årets nøkkeltall

Bergen kommune har mål om å bli «Norges grønneste by» og Fossilfri innen 2030 (fossilfri transport og fossilfri energi i egne bygg). Da skal fossile utslipp fra landbasert trafikk og oppvarming av bygg være fjernet, havnen skal være elektrifisert og man har fossilfri avfallsforbrenning. Dette er et ambisiøst og tydelig mål! Vi har derfor utfordret alle våre Klimapartnere om å sette seg mål om fossilfri virksomhet i god tid innen 2030.

Seks av våre partnere er nå fossilfri og 20 har satt seg mål i takt med Bergen kommune å bl fossilfri innen 2030. Med unntak av prosessutslipp, reduseres alle direkte utslipp i høyt tempo! Totalutslipp går noe opp. Dette er forbundet med strømforbruk. Det har vært en kald vinter, samt at noen av partnerne rapporterer inn flere elementer enn før og mer komplett areal. Bergen kommune inkluderer i år både buss, taxi, gatebelysning og flere anlegg. Helse Bergen har også mer areal. Vi har likevel har oppnådd 6,2 % energieffektivisering i oppvarmede areal. Noen partnere har forøvrig gått bort fra kjøp av opprinnelsesgaranti (De Bergenske), mens andre har begynt å kjøpe. At regnskapet blir mer komplett ønsker vi hjerteligst velkommen! Dette sikrer kvaliteten på lenger sikt selv om utslippene gjør et lite byks første året nye kilder registreres.

Les mer om Klimaregnskapet Hordaland 2017 her:

NK_Klimaregnskap_2017_ISSUU

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar