Den grønne byen – frokostmøte om klimakommunikasjon

Siste dag i mai holdt Klimapartnere frokostmøte på Media City Bergen i serien klimakommunikasjon.

Kommunikasjon kan åpne for nye innfallsvinkler og gir oss inspirasjon og styrket tro på det vi holder på med. Måten vi snakker om det grønne skiftet styrer mye av hvordan vi tenker på både muligheter og problemer, og hvordan vi bruker språket vårt påvirker og motiverer ansatte og kunder til å ta grønne valg.

På frokostmøte var det mange mange dyktige klimapartnere og inviterte gjester som fortalte om hvilke grep de gjør for å redusere klimautslipp og ga oss et innblikk i hvordan de presenterer disse historiene i media og på andre arenaer.

Først ut var Helene Frihammer som påpeker hvor viktig det er løfte frem tydelige ambassadører som viser vei, og hvordan det å fortelle historier som er nære, visuelle og enkle løfter frem budskapet og gjør det lettere å velge riktig.

Videre tok Klimasjef Eva Britt Isager fra Bergen Kommune oss gjennom en spennende presentasjon av «Den grønne byen». Hun viste eksempler og snakket om byens grønne strategi og målet om fossilfri by 2013, om klimabudsjett, bysykler, miljøvennlig transport og avfallsreduksjon av mat og søppel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder og redaktør av Ander Bjartnes løftet blikket mot hvordan debatten om det grønne skiftet har endret seg de siste årene fra «not if, but how and when».  Han kunne også fortelle at han er det egentlige opphavet til begrepet «det grønne skiftet» som nå er blitt allemannseie!

Anita Nybø, Adm dir på Fløyen ga oss et herlig bilde av Fløyen som har en stor plass i bergensernes hjerter og som er fossilfri bedrift å regne når det kommer til transport. Fløyen er Norges største attraksjon og har et stort samfunnsansvar for et bærekraftig reiseliv.

Etter pausen var det bygg og anleggsvirksomhet som var tema. Stein Ove Halhjem, Boligdirektør for Sammen, og Prosjektutvikler Frode Reisæter, Lars Jønsson AS fortalte om rehabilitering på Fantoft og hvordan de jobber med å «tenke» og bygge fossilfritt uten å øke kostnadene. De er første utbygger som setter seg mål om dette i Bergen.

Media City Bergen var siste ut, og Sturla Hjelmervik, leder for Entra i Bergen og Karl Erik Helland, teknisk sjef i Entra ledet oss gjennom Entras nye miljøstrategi og hvordan Media City Bergen er blitt et grønt miljøfyrtårn i Bergen. God planlegging under byggeperioden minsket belastningen på både mennesker og miljø. Unikt er også at prosjektet har valgt en løsning der de sammen med BKK har etablert en ny sjøvannskabel fra Puddefjorden og rett inn i MCB. Mer om denne løsningen kan du få med deg i denne videoen fra Entra.

Sjøvannskjøling av Media City Bergen

Til slutt var det diskusjon ledet av Helene Frimhammer, med Ellen Astrup fra Indre Hordaland Miljøverk, Anita Nybø fra Fløyen og Mette Havre, Grønne verdier.

Vedlagt er pdf av alle presentasjonene.

Klimakommunikasjon Helene Frihammer

Norsk klimastiftelse Anders Bjartnes

Den grønne byen Eva Britt Isager

Fløyen Anita Nybø

Media City Bergen, Entra v. Sturla Hjelmevik

Sammen – Fossilfri bygg og – anleggsvirksomhet

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar