Halvering av matsvinn

En tredel av all mat som produseres i verden i dag, blir ødelagt eller kastet! Dette gir store unødvendige klimagassutslipp og er i tillegg svært dårlig butikk! Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat hvert år. Fokus på redusert matsvinn og å «spise opp maten» fører til økt fokus på matkvalitet og kostnadsbesparelser.

FN har som mål å halvere globalt matsvinn innen 2030 og Klimapartnere-nettverket ønsker å bidra til dette i tett samarbeid med Kavli og andre partnervirksomheter som vil jobbe i tet. Alle kan gjøre en stor forskjell og det er viktig at hele verdikjeden er med, som gjennom krav til egne kantinetjenester.

For en knalldag det ble 15.november med fullt fokus på reduksjon av matsvinn ??
Dagen begynte med partnermøte rundt fullsatt bord hos Kavli. Her fikk vi høre inspirerende innlegg fra både adm.dir Karl Johan Ingvaldsen i Kavli Norge, Mette Nygård Havre i Grønne Verdier, Yngve Lid Iversen i Studentsamskipnaden på Vestlandet, Eva Skjold i BIR og Øyvind Birkeland i IHM! Deretter fikk vi servert nydelig «walk the talk suppe» til lunsj.

I andre halvdel av dagen var det høytidelig åpning av Matsentralen med rød løper og snorklipp ved Byråd Erlend Horn . Flere av våre partnervirksomheter har nøkkelroller inn mot matsentralen som Sparebanken Vest, Kavlifondet, Bergen Kommune og ASKO! Vi gratulerer så mye med glimrende oppstart Olav Berg

Vi håper også at flest mulig av våre partnere i 2018 vil sette seg mål om å halvere matsvinn og utfordrer sine kantineleverandører!

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar