Publikasjoner

Her vil du etter hvert finne publikasjoner fra Klimapartnere Troms.

Klimapartnere er opptatt av kunnskapsdeling i nettverket, og samarbeider derfor om å produsere kunnskapsnotater til bruk for partnere og andre interessenter. Det arbeides fortløpende med nye notater på ulike temaer basert på innspill fra partnerne. I tillegg utgir vi et årlig samlet klimaregnskap for hele nettverket.

Her finner du en samlet oversikt over alle publikasjoner fra alle Klimapartnere regioner