UiT Norges arktiske universitet

 

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

UiT er en pådriver for kommersialisering av forskningsresultat, og har lykkes bedre enn noen andre norske universitetsmiljø. Samtidig som UiT fyller rollen som et forskningstungt universitet med fokus på kommersialisering av forskningsresultat, er det et breddeuniversitet som tar ansvar for å dekke regionens totale kompetansebehov.

UiT har ambisjoner om å være internasjonalt ledende innen energi, klima, samfunn og miljø. Kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT skal utvikle kunnskap om:

Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer
Fossil og fornybar energiproduksjon
Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer
Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, og legge til rette for at denne kompetansen bidrar til utvikling

Les mer om oss på www.uit.no