Troms Fylkeskommune

 

Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve i. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne sammenheng.

I desember 2015 vedtok fylkestinget regional strategi for klima og energi i Troms 2015 – 2025. Der slås det fast at nasjonale klimamål også innebærer forpliktelser og muligheter i Troms. Strategien anbefaler som en del av oppfølgingen for å møte klimautfordringene, å etablere Klimapartnere Troms – et offentlig-privat samarbeid for å utvikle og iverksette effektive tiltak som kan inngå i vårt klimaregnskap.

Troms fylkeskommune vurderer innføring av elektriske busser i kollektivtrafikken, og har vært prosjektleder for en utredning av mulige tiltak for å gjøre nye og eksisterende hurtigbåter og andre passasjerbåter mer miljøvennlige.

Les mer om oss på www.tromsfylke.no