Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 logo

 

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Mens Nord-Norge i det nye århundret har framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et moderne finanshus som ved utgangen av 3. kvartal 2016 hadde en forvaltningskapital på 89 milliarder kroner.

Hos oss får du utført alle banktjenester. Dette inkluderer betaling, sparing, lån og forsikring. Vi er lett tilgjengelig med 38 kontorer i 36 kommuner i landsdelen, inkludert Svalbard. I tillegg finner du oss selvsagt på nett og mobil.

Ca. 270 000 personkunder og ca. 33 000 bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse.

Hovedkontoret til Sparebank 1 Nord-Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn, og har vært med i Grønt Nettverk i Tromsø i flere år. Det forventes at de ansatte er seg bevisst de konsekvenser deres adferd og beslutninger kan få for miljøet, og tar aktive miljøgrep på sin arbeidsplass. Konsernet skal være en foregangsbedrift i å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere egne miljøbelastninger og ved å ta i bruk miljøvennlige løsninger.