Remiks Miljøpark

 

Remiks Miljøpark AS er et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Hovedkontoret er lokalisert på nordre del av Tromsøya i helt nye moderne bygg.

Remiks’ formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

Konsernet Remiks Miljøpark AS er delt opp i to adskilte økonomiske aktiviteter: husholdningsrenovasjon (selvkost) og næringsrenovasjon (forretningsmessig drift).

Remiks tar imot og behandler over 60 000 tonn avfall pr. år. Remiks Miljøpark AS er ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra ca 77 000 innbyggere i Tromsø og Karlsøy, og er også ledende i Tromsøregionen innen tilbud av avfallsløsninger for næringslivet. Remiks Miljøpark AS har ca 100 ansatte.

Remiks er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for kvalitet og miljø.

Les mer om oss på http://www.remiks.no