iTet

iTet logo

iTet jobber hver dag for at virksomheter skal nå sine mål. Vi gjør dette gjennom våre medarbeidere som ønsker at din virksomhet skal kunne oppnå effektivisering, kostnadsreduksjoner og tidsbesparelser ved bruk av informasjonsteknologi. Helt siden 1964 har vi jobbet for at virksomheter skal kunne ta i bruk nye løsninger og ny teknologi. Det gjør vi ved å stadig finne smarte måter å hjelpe våre kunder til å få smidige forretningsprosesser. Slik utvikler vi våre kunder til å nå sine mål.

“Vi jobber aktivt og målrettet for å kontinuerlig redusere vår direkte og indirekte påvirkning på det ytre miljø. Vi var CO2-nøytral i 2009, og vår målsetning er å ha et negativt utslipp i årene fremover. Dette gjøres gjennom reduksjon av eget CO2-utslipp og kjøp av klimakvoter”. Dette er starten på vår miljøpolitikk, og på denne siden kan du lese litt mer om hvordan iTet jobber med miljø. Som en kontorbedrift har vi tre viktige fokusområder: Egne utslipp, strøm og våre kunder.

iTet er ISO 14001:2005-sertifisert, og som vi sier det:
Der iTet ligger foran spares miljøet til de som kommer etter!