Ishavskraft

Ishavskraft logo

 

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med ca. 100.000 kunder og en årlig omsetning på ca. 1,3 mrd. kroner. Selskapet har nesten 60 ansatte i Alta og Tromsø, og er eid av Troms Kraft.

Ishavskraft AS hører hjemme i storslått natur som er særlig utsatt for klimaendringer. Derfor føler de et ansvar for å være en del av løsningen. Med bakgrunn i den globale forurensningen, med miljøbelastningen og klimaendringene det medfører, har det tidlig vært viktig å tilby 100 % fornybar kraft til selskapets kunder.

Engasjerte privatkunder, kompetente og profesjonelle bedriftskunder med nasjonale og internasjonale markeder, samt ambisiøse offentlige virksomheter, har siden oppstarten vært med på å bygge selskapet til det det fremstår som i dag. Ishavskraft AS tilbyr prisvinnende kundeservice og er sertifisert som Miljøfyrtårn, ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Les mer på https://www.ishavskraft.no/privat/