Framtiden i våre hender Nord

 

Framtiden i våre hender Nord (FIVH Nord) er et regionlag under Framtiden i våre hender, Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med ca 26.000 medlemmer. Det overordnede målet til FIVH er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Som regionlag arbeider FIVH Nord for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, men med et litt mer lokalt perspektiv. Vi har mye fokus på hva den enkelte kan gjøre for å bli mer miljøvennlig i hverdagen. Blant annet oppmuntrer vi til bruk av grønn transport (beina og kollektivt), og kan hjelpe virksomheter til å bli Miljøfyrtårn.

FIVH Nord har i noen år ledet Grønt Nettverk, et bedriftsnettverk for miljøsertifiserte virksomheter i Tromsø. Klimapartnere Troms bygger videre på dette arbeidet.

Telefon: 95 84 33 31

E-post: nord@nullframtiden.no

Les mer om oss på www.framtiden.no og www.framtiden.no/om-framtiden-i-vare-hender-nord.html