Avinor Tromsø lufthavn

Avinor logo

Tromsø lufthavn, Langnes ble åpnet 14. september 1964. Den erstattet den gamle sjøflyhavnen, og ble raskt Nord-Norges hovedflyplass. Ny terminal ble bygget i 1976/77, og enda en ny terminal ble etablert i 1997.

I 2016 gikk ca. 2.700 tonn frakt/post og nærmere 2 millioner passasjerer via Tromsø lufthavn. I tillegg til de reisende kommer alle som skal hente eller bringe sine kjære, venner eller forbindelser. Ca 6000 mennesker er hver dag innom lufthavnen. Til å betjene alle disse, samt alle luftfartøyene, er vi rundt 700 stolte og lidenskapelige personer som har sitt daglige virke på flyplassen. Lufthavnen har to terminalbygninger, 9 utganger og 10 flyoppstillingsplasser. Vi er i gang med planlegging av ny terminal og regner med at denne skal stå ferdig i løpet av 2020.

Tromsø by regnes av mange som Nord-Norges hovedstad. Det innebærer et aktivt næringsliv, hvor både nasjonale, regionale og lokale aktører innen reiseliv, forskning/utvikling, helse, undervisning og øvrige servicetjenester er representert. Olje og gass, samt samferdsel er også blitt store næringer i byen. Byen har hatt en netto tilvekst på 1000 nye borgere årlig, en vekst vi regner med vil fortsette.

Vårt mål med dagens og morgendagens lufthavn er å bli mer synlig og tilstede. Vi skal og vil være en premissgiver for nordnorsk luftfart og reiseliv. Men vi vil også være med på å forme byens og fylkets næringsliv ved, så langt vi kan, å tilrettelegge for nye flyruter og tilbud.

Avinor Tromsø lufthavn skal forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten. Miljøstrategien dekker alle Avinors vesentlige miljøaspekter, med særlig vekt på aspektene klimagassutslipp, fly- og helikopterstøy og utslipp til vann og grunn. Strategien skal operasjonaliseres av stab og linje. I perioden 2017-2018 etableres ny miljøstyring som er i henhold til ISO 14001.

De prosentvis største bidragsyterne til klimaregnskapet er flybevegelser under 3000 fot (57 % av lufthavnens CO2- utslipp) og tilbringertjenester (41 %).

Les mer om oss på avinor.no