Asplan Viak

Asplan Viak logo

 

Asplan Viak AS er et av landets største konsulentselskaper med rådgivende ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter og utredere/planleggere. Selskapet tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat sektor. Asplan Viak AS eies av Stiftelsen Asplan og har ca. 880 ansatte ved 31 kontorer i Norge.

Selskapet arbeider i hele prosjektkjeden fra konseptutvikling og planlegging til prosjektering og gjennomføring, og har fokus på tverrfaglig samarbeid. Vi er organisert i to divisjoner:

  1. Divisjon for Plan og arkitektur, med avdelingene Plan og urbanisme, Analyse og utredning, Energi og miljø, Arkitektur og landskap. Divisjonen består av arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, økonomer, geografer og samfunnsvitere.
  2. Divisjon for Bygg og infrastruktur, med avdelingene Bygg, Samferdsel, Vann og miljø, VVS og elektro. Divisjonen består av ingeniører innenfor kompetanseområdene bygg og anlegg, tekniske installasjoner, samferdsel, vann og miljøteknikk og prosjektadministrasjon.

Miljø er et av de utvalgte satsingsområdene hos Asplan Viak. Dette fordi Asplan Viak vet at bevissthet rundt relevante miljøaspekter og samspill mellom forskjellige fagdisipliner i en tidlig prosjektfase er viktig for å oppnå gode og helhetlige løsninger.

Asplan Viak er ISO 14001-sertifisert. Standarden forplikter Asplan Viak til å dokumentere at firmaets miljøpåvirkning stadig forbedres. Selskapet har også i mange år vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er utnevnt miljøansvarlige ved hvert kontor som har ansvar for å følge opp miljøarbeidet på kontoret, og alle kontor utarbeider eget miljøprogram.

Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap etter FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer til FNs Global Compact. Vår visjon for miljøarbeidet er: «Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag».