ASKO NORD

ASKO logo

ASKO er Norges største grossist, og leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. ASKO er også en betydelig leverandør til serveringsmarkedet. Med 600 lastebiler på veien hver dag er ASKO en av Norges største transportbedrifter.

ASKO NORD AS er lokalisert i Ramfjordbotn i Tromsø kommune, i et moderne lavenergibygg på 30 000 kvm. Vi er en av Nord-Norges største bedrifter, med en omsetning på over 3 milliarder og 160 ansatte. Vår kjernevirksomhet er effektiv logistikk og vareforsyning til våre kunder innenfor dagligvare- og serveringsbransjen.

ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Denne ambisjonen krever store investeringer, spesielt innenfor energi og transport. ASKO skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal være villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning.

For å sikre kontinuerlig fokus i alle ledd i organisasjonen er alle ASKO-selskapene sertifisert i henhold til ISO 14001 – en miljøstandard som stiller krav til kontinuerlige forbedringer og eksterne revisjoner.

Les mer om oss på https://asko.no/kontakt-oss/vare-asko-selskap/asko-nord-as/