Temamøte om transport og mobilitet

  • 12. september 2019
  • 10:30 - 13:00
  • Troms Fylkeskommune

Vi ser nærmere på

• hydrogensatsing,
• grønn mobilitet
• ladeinfrastruktur el-bil og koordinering av innkjøp.