Temamøte om avfall som ressurs

  • 14. november 2019
  • 13:00 - 15:00
  • Troms Fylkeskommune

• sortering
• holdningsskapende arbeid.
• ny virksomhet av avfall? Gode eksempler