Temamøte innkjøp og anbud

  • 18. juni 2019
  • 10:30 - 14:30
  • Troms Fylkeskommune
Innovative og miljøvennlige anskaffelser og innkjøp
– hvordan kan innkjøp innrettes for å oppnå bærekraft og mål i Parisavtalen?

 

Innovasjonsgraden i offentlige anskaffelser kan være utfordrende på grunn av korte frister for innlevering av anbud. Miljøhensyn er et viktig kriterium og derfor bør innkjøpere få en annen kompetanse som tar hensyn til nye miljøkrav i ulike bransjer og i forhold til bærekraft. Smarte løsninger som er dyrere i innkjøp kan gi innsparinger på lang sikt. Er det på tide å tenke annerledes i innkjøp og anbud? Kan innovative offentlige anskaffelser være et godt verktøy?

 

I del to av temamøte legger vi frem klimaregnskap for 2018.