Temamøte Bygg

  • 30. oktober 2018
  • 11:00 - 15:30
  • Scandic Ishavshotell

Klimapartnere Troms inviterer partnere og alle kommuner i Troms til temamøte der vi setter energieffektivisering av bygg på agendaen.

Målet er å inspirere til reduksjon av klimagassutslipp fra eksisterende bygningsmasse og nye bygg. På temamøte viser vi frem eksempler og erfaringer på tiltak som er mulig, selv med begrensede ressurser: økonomisk, tids- og arbeidsmessig.

 

Påmelding gjøres her (lenke) og innen 24. oktober.

Vi har fortsatt ledige plasser.

PROGRAM

11.00 – 11.15 Velkommen
11.15 – 12.00 Lunsj
12.00 – 13.15

 

Energi og klima- Energieffektivisering- Fra idè til ferdig bygget. Innleder: COWI

Om de ulike faser og hvordan man kan jobbe. Undertema: Fossilfrie byggeplasser, materialvalg, innkjøpskrav, energistyringssystemer

 

Innovative offentlige anskaffelser. Innleder: Maiken Nilsen Stensaker, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Innovative Anskaffelser, et verktøy for anskaffelse av innovative, klimasmarte og fremtidsrettede bygg

 

EPC – kontrakter. Innleder Hans Rist, Tromsø kommune.

 

Spørsmål og diskusjon

13.15 – 13.30 Pause
13.30 – 14.45 Erfaringer fra stor byggeier. Innleder: Bjørn Stjern Nyset, Troms fylkeskommune

 

Muligheter som liten leietaker. Innleder: Svein Gunnar Karlstrøm, Fremtiden i våre hender.

 

Finansiering og støttemuligheter. Innleder: Vibeke Hammervold, COWI

 

Spørsmål og diskusjon

14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 15.45

 

Plenumsdiskusjon – Med bakgrunn i dagens innlegg- Hva kan din bedrift/kommune gjøre for å redusere energibruk og klimagassutslipp?

For mer informasjon kontakt prosjektleder Line Bjørkli, line.bjorkli@nulltromsfylke.no, mobil 48216178.