Fornybar energi og håndtering av klimagasser

  • 2. november 2018
  • 09:30 - 16:00
  • UiT Norges arktiske universitet

UIT Norges arktiske universitet inviterer til ARC Day – om fornybar energi og håndtering av klimagasser

UiT Norges arktiske universitet har etablert et tverrfaglig senter for Fornybar energi og håndtering av klimagasser. Kunnskap fra samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi skal bidra til en grønn omstilling i samfunnet, lokalt og globalt. Sentret kombinere ekspertise innenfor fysikk, humaniora, kjemi, samfunnsfag, anvendt matematikk, marinebiologi og elektroteknikk, og har prosjekter og problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser.

På ARC dagen skal senterets markeres ved foredrag og debatter.

Les program og meld deg på her