• mai
  06
 • Grønn verdiskaping i Arktis

  En mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft. Arrangert av Klimapartnere Troms og Miljødirektoratet i samarbeid med NHO Arktis, KS og Framsenteret.


 • jun
  18
 • Temamøte innkjøp og anbud

  Innovative og miljøvennlige anskaffelser og innkjøp – hvordan kan innkjøp innrettes for å oppnå bærekraft og mål i Parisavtalen?   Innovasjonsgraden i offentlige anskaffelser kan være utfordrende på grunn av korte frister for innlevering av anbud. Miljøhensyn er et viktig kriterium og derfor bør innkjøpere få en annen kompetanse som tar hensyn til nye miljøkrav […]