Hvem kan bli Klimapartnere?

Medlemsskap er åpent for alle interesserte private og offentige virksomheter og organisasjoner lokalisert i en Klimapartnere region. Virksomheter som er nasjonale eller internasjonale, kan bli med i nettverk gjennom sine avdelinger som er lokalisert i en klimapartner region. Medlemmene må være enige i nettverkets formål og undertegne en forpliktende avtale med Klimapartnere.


 

MEDLEMMENE FORPLIKTER SEG TIL FØLGENDE:

 • Utarbeide en årlig oversikt over egne utslipp av klimagasser (klimaregnskap), samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse. Klimapartnere har gode verktøy som brukes til dette.
 • Jobbe med miljøstyring og/eller miljøsertifisering av egen virksomhet (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende). Se mer info her
 • Delta på partnerarrangementer med representant(er) fra ledelsen der dette er aktuelt
 • Betale årlig medlemskontingent


KLIMAPARTNERE VIL ARBEIDE AKTIVT FOR Å STØTTE PARTNERNE  VED Å:
 

 • Være en arena for offentlig-privat nettverksbygging og en plattform for utøving av samfunnsansvar
 • Bistå i produksjonen og formidlingen av kunnskap om temaer som er interessante for partnerne – kunnskapsnotater
 • Produsere årlig samlet klimaregnskap i samarbeid med partnerne
 • Gi råd i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av klimafotavtrykk
 • Arrangere møter og seminarer med politisk deltakelse og eksterne foredragsholdere – medlemmer kan spille inn tema til møter
 • Gi positiv profilering av partnernes arrangementer, produkter og tjenester – vi bruker nettverk og sosiale medier
 • Tilby partnernes ansatte mulighet til å øke sin kunnskap om klima og miljø gjennom interne klimaforedrag i virksomheten og gjennom online miljøtest: Miljøbeviset

 

FOR INFORMASJON TA KONTAKT MED:

 

Prosjektleder Line Bjørkli

Telefon: 482 16 178/777 88 115

E-post: line.bjorkli@nulltromsfylke.no