Emne: Klimapartnere

Jekta Storsenter er ny Klimapartner

Senterleder Laila Myrvang og Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, signerer avtalen.

 

Jekta Storsenter har signert klimapartner-medlemskap, signeringen fant sted under Partnermøte 24. januar. For oss i Klimapartnere Troms synes vi det er viktig å vise til et mangfold i nettverket, Jekta har en unik posisjon blant folk flest og det gir dem en fantastisk mulighet til å nå ut til mange mennesker.

 Les mer…

Partnermøte hos Remiks

24. januar 2019 ble årets Partnermøte arrangert hos Remiks i Tromsø. Partnermøte er Klimapartnere Troms’ øverste organ der virksomheter som har undertegnet partneravtale har møte-, forslags- og stemmerett.

 

Tema på årets partnermøte var elektrifisering og avfall.

 Les mer…

Harstad kommune er blitt klimapartner i Troms

Fredag 16. november signerte kommunen avtalen med å bli Klimapartnere og Harstad er dermed den tredje kommunen som blir med i nettverket. Det var fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo og varaordfører i Harstad, Maria Serafia Fjellstad, som signerte avtalen. Vi er svært fornøyd med å være etablert i Sør – Troms og håper dette blir et startskudd for mange flere klimapartnere-medlemmer i regionen.

 

 

Les mer i nettavisen Harstad Tidene  og se kommentarer fra fylkesråden og varaordføreren i innslaget på NRK Nordnytt.

 

 

 Les mer…

Line Bjørkli er ny prosjektleder for Klimapartnere Troms

Hun startet i jobben 1. oktober, foruten å ivareta Klimapartnere Troms skal hun også være prosjektleder for Troms fylkeskommunes sertifisering i Miljøfyrtårn. Line har de siste 11 årene jobbet for Ungt Entreprenørskap og har erfaring fra innovasjon og entreprenørskap, prosjekt- og prosessledelse og økonomi for å nevne noe. Hun holder på med en 3 – årig MBA i økologisk økonomi og masteroppgaven handler om hvordan avfallshåndtering gjennom interessentsamarbeid kan bidra til å skape bærekraftige løsninger.

 Les mer…

Planen for andre halvåret i 2018

Under styremøtet den 23. mai ble det vedtatt at de neste møtene Klimapartnere Troms prosjektet skal utsettes med ca. én måned. Derfor blir temamøtet om energieffektivisering av bygg flyttet til oktober og temamøtet om klimaregnskap til november. Det siste partnermøtet for året skal enten holdes i slutten av november eller begynnelsen av desember. Se under for mer informasjon om temamøtene.

Oktober Tema 2: Energieffektivisering av bygg
November Tema 3: Klimaregnskapet- erfaringer og veien videre
6 November Styremøte
November/desember Partnermøte

Temamøte “Energieffektivisering av bygg”

Neste Klimapartnere Troms temamøtet kommer til å handle om energieffektivisering av bygg. Resultatene fra partermøtet holdt ved ASKO den 16. april blir brukt som grunnlag til dette møtet. Prosjektledelsen har foreslått noen fokusområder for møtet ut ifra notatene til gruppe 2 sitt arbeid under Klimapartnere Troms partnermøtet i april. Fokusområdene er markert med italics under:

Utfordringer:

 • Gamle bygg med dårlig vedlikehold
 • Mangel på eierskap over bygg
 • Lite fleksibilitet i byggene
 • Behov for luftkjøling
 • Glassbygg
 • Mangel på kunnskap om e-forbruk

Løsninger:

 • Energianalyse
 • Ny teknologi, som f.eks. solceller, LED-belysning
 • Bygge fleksible bygg i fremtiden
 • Styringssystemer som følges

Potensielle utfordringer forbundet med å implementere løsninger:

 • Mangel på kunnskap og kompetanse
 • Økonomi
 • Gamle holdninger/mangel på innsikt med tanke på økonomisk gevinst, behov for atferdsendringer

Det er mulighet for å diskutere de andre punktene, evt. noen temaer som ikke ble nevnt under partnermøtet, hvis det blir tilstrekkelig med tid.

Temamøte “Klimaregnskapet; erfaringer og veien videre”

Det tredje temamøtet i 2018 skal fokusere på klimaregnskapet; erfaringer og veien videre. Asplan Viak kommer med en rapport om klimaregnskapet for 2017 i løpet av sommeren. Rapporten er basert på klimaregnskap sendt inn av partnere. Rapporten skal deles på Klimapartnere Troms hjemmesiden, www.klimapartnere.no/troms. Asplan Viak har jobbet tett med klimapartnere gjennom registreringsprosessen, og skal organisere møtet i samarbeid med prosjektledelsen. Alexander Borg fra Asplan Viak presenterte noen av spørsmålene og utfordringene partene har hatt under rapportering av klimaregnskapene i Klimapartnere styremøtet den 23. mai. Temaene som kom opp under styremøtet skal diskuteres i temamøtet i november, og det skal reserveres tid til spørsmål og diskusjon under møtet. Derfor oppfordrer prosjektledelsen at partnerne noterer eventuelle spørsmål i forkant av møtet.

 

 Les mer…

Temamøte om Plastfri Troms i samarbeid med Tromsø kommune

Tromsø kommune har tatt initiativ til å gjøre Tromsø til en plastfri by. Materialforbruk, gjenvinning og smarte materialvalg er en viktig del av arbeidet i reduksjon av klimafotavtrykket. Dette er et viktig tema også for Klimapartnere Troms. I samarbeid med Tromsø Kommune inviterte vi derfor til temamøte om «Plastfri Troms» den 23. mai for å gi virksomheter noen verktøy for å jobbe med reduksjon av plastavfall og smarte materialvalg.

Møtet fokuserte på reduksjon av plastforbruk i virksomheter og ønsket å gi:

 1.    En bred forståelse for plastforurensing og hvorfor forbruket må ned
 2.    Kunnskap om hvordan identifisere de gode plastreduserende tiltakene
 3.    Verktøy for å jobbe frem og implementere gode løsninger

Ordfører Kristin Røymø forteller om hvorfor vi bør sette ambisiøse mål når det gjelder reduksjon av plastforbruk

Møtet ble åpnet av ordføreren Kristin Røymo som snakket om hvordan Tromsø kan bli en plastfri by. Røymo understrekte at det er nærmest umulig å gjøre Tromsø helt plastfri, men ønsket at vi tør å sette ambisiøse mål for å se hvor langt det er mulig å komme. Etter Røymos motiverende tale fortalte Liv-Cecilie Evenstad fra Troms Fylkeskommune litt om Klimapartnere prosjektet og om hvordan Troms Fylkeskommune jobber med både plastreduskjon, smarte materialvalg og klimagassutslipp.

Liv-Cecilie Evenstad forteller om hvordan Troms Fylkeskommune jobber med klima og miljø

Forskeren Jannike Falk-Andersson fra SALT Lofoten fortsatt møtet med et foredrag om «Hvorfor er plast et problem?». Deltakere fikk en introduksjon til hvordan plast ender opp i naturen og hvorfor det å redusere plastforbruk på den riktige måten er en viktig del av arbeidet innenfor reduksjon av klimagassutslipp. Falk-Andersson fortalte bla. at idag blir ca 6-8% av oljeressursene i verden brukt til å produsere plast, men med den forventede økningen i plastproduksjon, vil denne andelen være 20% i 2050.  En eksponentiell økning i plastproduksjonen er derfor dårlig nytt i forhold til å redusere verdens CO2 utslipp, der plasten i dag står for 1% av utslippene, og forventet å øke til 15%.

Forsker Jannike Falk-Andersson under foredraget om «Hvorfor er plast et problem?»

Etter en kort kaffepause vikk deltakerne enda mer faglig påfyll i form av et foredrag fra Alexander Borg, fra Asplan Viak. Borg ga et innblikk til hvordan man kan ta smarte materialvalg, og hvorfor man bør gjøre en grundig analyse av materialregnskapet før man setter i gang med plastreduksjon i virksomhetene; det er en risiko for at man erstatter ett problem med et annet hvis man for eksempel erstatter vanlig plast med bioplast eller papp.

Alexander Borg forteller om gjenvinnbarheten til de forskjellige plastmaterialene

Bård Jørgensen fra det lokale avfallsselskapet Remiks fortalte om planene å etablere fabrikk for gjenvinning av plast. I dag sender alle avfallsselskapene sin innsamlede plast til gjenvinning utenfor regionen, enten til Sør-Norge eller utlandet, i følge Jørgensen. Denne planlagte plastfabrikken vil gjøre det mulig å skape en lokal plastøkonomi, og vil bla. bidra til økt sysselsetting i regionen. Målet med prosjektet er å etablere gjenvinningskapasitet på inntil 2000 tonn plast per år, og er finansiert av Innovasjon Norge og Remiks. Prosjektet er drevet frem av Nikesh Kumar, som er utdannet ingeniør ved UiT og har erfaring fra plastgjenvinning i Nepal.

Bård Jørgensen forteller om miljøgevinstene i plastfabrikk prosjektet

Den lokale festivalarrangøren, Buktafestivalen (Bukta), ble inspirert av ordførerens ide om en plastfri Tromsø by og har tatt utfordringen på strak arm. Bukta har hatt et sterkt miljøfokus siden 2004, og ønsker å fortsette å jobbe aktivt med reduksjon av miljøbelastningene fra festivalen. Festivalarrangøren har fått hjelp fra Compostabl AS til å kartlegge deres plastforbruk. Som et resultat av denne kartleggingen har de funnet ut at plast finnes overalt fra strips som brukes til å bygge gjerde rundt festivalområdet til engangsbestikk.

Anton Hauan og Marianne Saus forteller om hva Bukta har gjort for å redusere plastforbruk under festivalen

Den første delen av møtet ble avsluttet med et kort presentasjon av Jorid Anderssen fra UiT med tittel «Hvorfor er vi så opptatt av plast?». Anderssen konkluderte at plast, spesielt den plasten som havner i naturen, oppfattes som en konkret og synlig fare, og er derfor lettere for oss å håndtere. I tillegg kan plasten erstattes uten at det gir oss personlige kostnader og den har konsekvenser for vårt eget liv og helse.

Jorid Anderssen under hennes foredrag om hvorfor vi er så opptatt av plast

Etter foredragene satt vi i gang med workshoper designet av Bjørn Heggdal fra Link Produktdesign og NODA, Nordnorsk Design- og Arkitektursenter. Heggdal delte deltakerne i seks grupper, som skulle alle løse hver sitt avfallsproblem, basert på seks forskjellige avfallskategorier, funnet på gatene i Tromsø sentrum. SALT hadde i forkant av møtet vært på besøk hos Asvo som rydder sentrumet i Tromsø nesten daglig, og plukket ut snusbokser, sigaretter og tyggegummi (gruppe 1), engangsbestikk og tallerkener (gruppe 2), beholdere for kaldt drikke (gruppe 3), take away kaffekopper (gruppe 4), plastposer (gruppe 5), og godteriemballasje (gruppe 6).

De seks forskjellige avfallskategoriene analysert under workshopen

Gruppene jobbet i litt over én time med disse avfallskategoriene, som var av forskjellige plastmaterialer. Målet var å finne løsninger til hvordan man kan redusere plastforsøpling i Tromsø, og alle gruppene kom med flere kreative forslag. Gruppene analyserte utfordringer og løsninger, fikk hjelp fra studentene og kantinepersonell ved UiT, og presenterte ideene til slutt.

  

Den lokale avisen, iTromsø, var også tilstede: https://www.itromso.no/nyheter/2018/05/23/Foreslår-tallerkener-av-fiskeskinn-og-snus-i-løsvekt-for-å-minke-plastforbruket-16755228.ece

Vi takker alle som deltok i temamøtet om Plastfri Troms og gleder til neste temamøte i oktober!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mer…

Partnermøte ved ASKO Nord

Det første Klimapartnere Troms partnermøtet for 2018 ble holdt ved den vakre Ramfjorden, i lokalene til ASKO Nord.

Møtet begynte med en introduksjon til klima – og miljøløsninger som ASKO Nord har implementert. Presentasjonene fokuserte på transport og avfallsreduksjon. ASKO Nord er blant annet medlem i Matvett, og jobber bevisst med reduksjon av matavfall. I tillegg har ASKO som mål å redusere energiforbruket med 20%, produsere fornybar energi tilsvarende av 100% av ASKOs forbruk, og kjøre med 100% fornybar drivstoff innen 2020.

Styremedlem Grete Ovanger presenterer hvordan ASKO Nord jobber med klima og miljø

Presentasjonene ble fulgt av en rundtur, der partnere fikk se og høre hvordan løsningene ASKO har implementert fungerer i praksis.

Møtet ble avsluttet med workshoper der partnere gravde seg inn i fire temaer:

 1. Reduksjon av avfall med fokus på mat
 2. Energieffektivisering av bygg
 3. Transport og reise – teknologiske løsninger og barrierer
 4. Miljøkrav ved kjøp av varer og tjenester

Alle gruppene jobbet intenst i litt over én time for å identifisere utfordringer og løsninger med tanke på de overnevnte temaer. SALT kommer til å analysere resultatene og bruke de i planleggingen av Klimapartnere samlinger fremover. Resultatene kommer også til å publiseres her på hjemmesiden, og alle partnere er  velkommen til å sende kommentarer og ideer løpende til prosjektledelsen; vilma@nullsalt.nu eller jannike@nullsalt.nu.

Før bussen kjørte tilbake til Tromsø, ble det servert lunsj med flott utsikt over Breivikeidet!

Takk til alle som deltok i møtet, og takk til ASKO Nord for arrangering av møtet i deres lokaler!

Neste møtet skal holdes i Tromsø den 23. mai. Det blir et temamøte om plastreduksjon som skal arrangeres i samarbeid med Tromsø kommune. Mer informasjon kommer!

 

 

 Les mer…

Årets første styremøte

 

Fra venstre: Liv Cecilie Evenstad, Vilma Havas, Jannike Falk-Andersson, Erlend Loso, Grete Ovanger, Ivar B. Prestbakmo, Trond Roger Wallan, og Bård Jørgensen.

Årets første styremøte ble holdt den 22. februar ved Troms Fylkeshus. Til stede i møtet var styrelederen Ivar B. Prestbakmo, samt styrerepresentantene Bård Jørgensen fra Remiks, Grete Ovanger fra ASKO Nord, Trond Roger Wallan fra COWI, og Erlend Loso fra UiT (via Skype). I tillegg deltok Liv Cecilie Evenstad fra Troms Fylkeskommune, og Vilma Havas og Jannike Falk-Andersson fra SALT Lofoten AS (SALT) i møtet.

Troms Fylkeskommune tok en beslutning i begynnelsen av året å få eksternt hjelp til å drifte Klimapartnere Troms i påvente av ansettelse av en ny person som skal jobbe 50% med Klimapartnere Troms og 50% med miljøsertifisering. Stillingen for drift av Klimapartnere og miljøsertifisering er nå blitt utlyst, og SALT skal administrere prosjektet frem til den nye personen er på plass.

Hendelsene fra 2017, samt planene for 2018 ble diskutert under møtet. Styret godkjente regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018. De viktigste milepælene for 2018 ble også etablert; det skal holdes to partnermøter, fire styremøter (inkludert dette møtet), og tre temamøter. Se tabellen under for informasjon om møter og foreslåtte datoer.

Det første partnermøtet skal holdes ved ASKO Nord i april, og det første temamøtet skal holdes i slutten av mai. Det foreslåtte temaet for møtet er ‘Troms Plastfri region’. Mer informasjon om møtene kommer.

 Les mer…