Beste praksis

Som en del av metodikken i Klimapartnere skal nettverkene stimulere til grønn forretningsutvikling. Her vil vi etterhvert dele flere spesielt gode og inspirende eksempel på produkt, tjenester, tiltak og samarbeid for utslippsreduksjon.  Om din virksomhet har slike eksempel på beste praksis, som dere ønsker å dele her – ta kontakt med oss!

Det finnes for øyeblikket ingen innlegg