Partnermøte hos Remiks

24. januar 2019 ble årets Partnermøte arrangert hos Remiks i Tromsø. Partnermøte er Klimapartnere Troms’ øverste organ der virksomheter som har undertegnet partneravtale har møte-, forslags- og stemmerett.

 

Tema på årets partnermøte var elektrifisering og avfall.

Remiks som er et avfallsselskap i Tromsø kommune og Karlsøy kommune, var vertskap for årets Partnermøte. Dagen startet med årsmøte, deretter hadde Remiks en omvisning på anlegget sitt i Ringveien. Etter lunsj var det flere presentasjoner i forhold til oppsatt tema og mot slutten ble deltakerne delt inn i grupper der de skulle kartlegge og finne løsninger på problemstillinger innen avfall og elektrifisering. Målet var å finne prosjekter som partnerne kan samarbeid om å løse og som kan inngå i årshjulet for 2019. Handlingsplan for 2019 vil bli publisert her når den er ferdigstilt.

 

Jekta Storsenter er blitt ny partner og avtalen ble signert av daglig leder Laila Myrvang og Ivar B. Prestbakmo, styreleder i Klimapartnere.

 

 

Presentasjoner fra innledere og årsmøtedokumenter:

Presentasjon partnermøte klimapartner 24.01.2019 Rev 3

Elektrifisering av kollektivtransport i Troms

Troms Kraft Smart infrastruktur Nord-Senja

Tromsø 23.01.2019 – Selfa Arctic

Remiks 24 januar 2019

 

Budsjett 2019 Klimapartnere Troms

Årsmelding Klimapartnere Troms 2018

Årsmøtereferat Partnermøte 24 januar 2019

Referat Partnermøte 24 januar 2019

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar