Temamøte – energieffektivisering av bygg

30.oktober inviterte vi til temamøte om energieffektivisering av bygg. Målet var å inspirere til reduksjon av klimagassutslipp fra eksisterende bygningsmasse og nye bygg.

Deltakerne ble presentert for mange spennende eksempler på hvordan ny teknologi og nye materialer kan benyttes, hvilke muligheter som ligger i finansierings- og støtteordninger, hva gjør man som stor byggeier og som liten leietaker, samt kontraktsformer som bidrar til energieffektivisering. Mot slutten av temamøte utfordret vi deltakerne til å diskutere seg frem til ideer til hvordan vi i nord kan samarbeid på tvers av sektorer, gjerne geografisk, for å finansiere spennende og innovative tiltak som bidrar til energieffektivisering.

 

En stor takk til våre medlemmer COWI, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Framtiden i våre hender som bidro med innlegg, takk også til Maiken Stensaker fra NHO som holdt innlegg om innovative anskaffelser.

 

   

 

Her finner du presentasjonen fra temamøte:

COWI-innledningsforedrag Klimapartnere okt. 2018 Finansiering og støttemuligheter

COWI-innledningsforedrag Klimapartnere okt. 2018

Tromsø kommune-energiprosjekter i eksisterende bygg

NHO-Innovative Anskaffelser

 

Neste temamøte skal handle om klimaregnskap og vil bli satt opp i slutten av november.

 

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar