Line Bjørkli er ny prosjektleder for Klimapartnere Troms

Hun startet i jobben 1. oktober, foruten å ivareta Klimapartnere Troms skal hun også være prosjektleder for Troms fylkeskommunes sertifisering i Miljøfyrtårn. Line har de siste 11 årene jobbet for Ungt Entreprenørskap og har erfaring fra innovasjon og entreprenørskap, prosjekt- og prosessledelse og økonomi for å nevne noe. Hun holder på med en 3 – årig MBA i økologisk økonomi og masteroppgaven handler om hvordan avfallshåndtering gjennom interessentsamarbeid kan bidra til å skape bærekraftige løsninger.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar