Årets første styremøte

 

Fra venstre: Liv Cecilie Evenstad, Vilma Havas, Jannike Falk-Andersson, Erlend Loso, Grete Ovanger, Ivar B. Prestbakmo, Trond Roger Wallan, og Bård Jørgensen.

Årets første styremøte ble holdt den 22. februar ved Troms Fylkeshus. Til stede i møtet var styrelederen Ivar B. Prestbakmo, samt styrerepresentantene Bård Jørgensen fra Remiks, Grete Ovanger fra ASKO Nord, Trond Roger Wallan fra COWI, og Erlend Loso fra UiT (via Skype). I tillegg deltok Liv Cecilie Evenstad fra Troms Fylkeskommune, og Vilma Havas og Jannike Falk-Andersson fra SALT Lofoten AS (SALT) i møtet.

Troms Fylkeskommune tok en beslutning i begynnelsen av året å få eksternt hjelp til å drifte Klimapartnere Troms i påvente av ansettelse av en ny person som skal jobbe 50% med Klimapartnere Troms og 50% med miljøsertifisering. Stillingen for drift av Klimapartnere og miljøsertifisering er nå blitt utlyst, og SALT skal administrere prosjektet frem til den nye personen er på plass.

Hendelsene fra 2017, samt planene for 2018 ble diskutert under møtet. Styret godkjente regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018. De viktigste milepælene for 2018 ble også etablert; det skal holdes to partnermøter, fire styremøter (inkludert dette møtet), og tre temamøter. Se tabellen under for informasjon om møter og foreslåtte datoer.

Det første partnermøtet skal holdes ved ASKO Nord i april, og det første temamøtet skal holdes i slutten av mai. Det foreslåtte temaet for møtet er ‘Troms Plastfri region’. Mer informasjon om møtene kommer.

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar