Energisk frokostmøte på UiT

Deltakere

Den første «ordinære» samlingen til Klimapartnere Troms ble holdt på UiT Norges arktiske universitet 15. mars, i tilknytning til det årlige Peter F. Hjort-seminaret. Tema var fornybar energi. Innlederne kom fra universitetet, Ishavskraft og JM Hansen, som alle er klimapartnere.

Erland Loso, avdelingsdirektør ved universitetets avdeling for bygg og eiendom, ønsket velkommen og presenterte sin virksomhet mens de ca 20 frammøtte inntok frokost. Rektor Anne Husebekk innledet med å nevne noen eksempler på grønne tiltak UiT har gjennomført, blant annet parkeringsavgift, som har ført til at flere har begynt å bruke andre fremkomstmidler enn bil til jobb. Husebekk understreket betydningen av å dele erfaringer med hverandre, og avsluttet med å ønske velkommen til Peter F. Hjort-seminaret senere på dagen.

Morten Hald, dekan ved fakultet for naturvitenskap og teknologi, presenterte litt av forskningen som blir gjort på klima ved UiT. Det nystartede ARC – Arctic Centre for Sustainable Energy – er en stor satsning på fornybar energi.

Sonni Olsen, dekan ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, fortalte om humanistisk og samfunnsfaglig klimaforskning ved UiT. Hun understreket at det humanistiske og samfunnsfaglige perspektivet også er viktig innenfor energi- og klimaforskning. For eksempel er det mange etiske problemstillinger knyttet til spørsmål om fordeling av ressurser. Hun nevnte også muligheten for samarbeid med næringslivet, for eksempel ved utplassering av praktikanter fra UiT i virksomhetene.

Sonni Olsen

Sonni Olsen presenterer humanistisk og samfunnsfaglig klimaforskning

Robin Strand, markedssjef bedrift hos Ishavskraft, presenterte hvordan hans virksomhet tenker og kommuniserer om fornybar energi i Nord-Norge. Strand påpekte at fornybarsamfunnet gir fantastiske muligheter for landsdelen, og presenterte noen av Ishavskrafts satsninger på blant annet elbil og elektrifisering av oppdrettsnæringen. Til slutt oppfordret han det nyoppstartede ARC-senteret til å utdanne kandidater til næringslivet og formidle kunnskap slik at «hvermannsen» forstår.

Fra JM Hansen kom Robert Olsen, driftsleder ved automasjonsavdelingen. Hans presentasjon handlet om ENØK og grønne bygg. Han understreket viktigheten av å se på hele livsløpet til et bygg. Det er dyrt å bygge «smarte» bygg, men energiforbruket vil bli betydelig lavere, slik at investeringen tjenes inn i løpet av byggets levetid. Å synliggjøre dette er imidlertid en utfordring. Det finnes støtteordninger, for eksempel fra Enova. Gevinsten vil også kunne komme fra fremtidig salgsverdi, leieinntekter og profileringsverdi.

Olsen inviterte så til debatt om nåværende kontraktsform er begrensende for innovasjon, om det burde være strengere miljøkrav til nybygg, og hva som må til for å få flere aktører til å tenke «grønnere» bygg.

I diskusjonen som fulgte ble det blant annet tatt opp utfordringer som spesielt offentlige virksomheter har, i og med de føringene som er lagt fra myndighetenes side når de skal bygge nybygg. Grete Ovanger fra ASKO Nord delte sin erfaring med at deres leietakere betaler litt høyere leie enn de kunne gjort andre steder, men likevel tjener på å leie i ASKOs energieffektive bygg på grunn av de lavere kostnadene til energi. Olsen nevnte sertifiseringsordninger som BREEAM, som er på frammarsj.

Olsen og Loso

Robert Olsen fra JM Hansen og Erland Loso fra UiT diskuterer hvordan framtiden skal bli fornybar

Avslutningsvis oppfordret Loso til å delta på arbeidsøkten om fornybar energi på Peter F. Hjort-seminaret. Asbjørg Fyhn fra Troms fylkeskommune inviterte til å sende tilbakemeldinger og innspill på e-post. Hun takket for frammøtet på vegne av Klimapartnere og Troms fylkeskommune, og hilste fra Klimapartneres styreleder, fylkesråd Ivar B. Prestbakmo, som hadde meldt forfall på grunn av det pågående fylkestinget.

Flere av deltakerne på frokosmøtet deltok også på arbeidsøkten om fornybar energi senere på dagen. Her ble blant annet ARC, Arctic Centre for Sustainable Energy, presentert. Senteret skal ta for seg etisk og ansvarlig produksjon og forbruk av fornybar energi, samt håndtering av CO2. Dette er en tverrfaglig satsning for å få til en bærekraftig energi-dugnad. Ellers ble det diskutert mangel på kapasitet i kraftnettet, hvordan kraftproduksjonen i Nord-Norge kan utnyttes bedre, og hvordan næringsliv og universitet kan samarbeide og bidra til gjensidig utvikling, blant annet gjennom samarbeidsprosjekter og praksisplasser for studenter.

Se video fra Peter F. Hjort-seminaret og frokostmøtet her!

Skriv en kommentar

Navnet er påkrevd

Skriv en kommentar