Agder Energi selskapet Otera skal drifte nytt landstrømanlegg for Color Line

I november 2014 ble danskebåten Superspeed 1 i Kristiansand koplet til landstrøm fra Agder Energi og oppnådde med det et utslippskutt på 2300 tonn CO2 i året.

Nå følger Superspeed 2 i Larvik etter. Dette viser at klimavennlige tiltak på Agder inspirerer til tilsvarende løsninger også andre steder i Norge. Som for landstrømanlegget i Kristiansand, har Agder Energi selskapet Otera også fått driftsansvaret for anlegget i Larvik.

 Les mer…

Felles anskaffelse av elbil-ladere på Agder

«Strategi for ladeinfrastruktur i Agder» i Agder ble vedtatt av Aust-Agder fylkeskommune i desember 2015. Det legges opp til tilsvarende behandling i Vest-Agder fylkeskommune i løpet av de neste par månedene.

Som et ledd i oppfølgingen av «Strategi for ladeinfrastruktur i Agder» ble det 4.mars arrangert oppstartsmøte for felles anskaffelse av ladere for kommuner og andre offentlige instanser i hele Agder. Hele 13 kommuner og 5 fylkeskommunale virksomheter over hele Agder var representert.

 Les mer…

Årsmøte Klimapartnere Agder – 9.mars

Klimapartnere er glade for å kunne ønske velkommen til årsmøtet for 2016. Det blir onsdag 9.mars kl 10 på Grønt Senter i Kristiansand. Vi er spesielt glade for å kunne presentere Tine Sundtoft som vår hovedtaler. Det blir veldig interessant å høre om hennes arbeid og innblikk fra Paris og hvordan utfallet der nå vil påvirke veien videre også for Agder.

På årsmøtet vil vi også signere partneravtaler med 3 nye medlemmer, Teknova, Innoventi og Trade Winds. Disse vil også kort presentere seg selv og hva de jobber med som kan knyttes opp mot klima og miljø.

Vi har lagt inn en Del 2 etter lunsj. Som Klimapartnere legger vi opp til at man både lager klimaregnskap og at  man er miljøsertifisert (eller har en plan for å bli det). Etter lunsj vil vi derfor ha en grunnleggende gjennomgang (for nybegynnere) av hva dette innebærer.

Vel møtt!!

Se mer informasjon under arrangementer her.

 

 Les mer…

Gromstad Motor Stoa tilbyr et enda større spekter innen elektriske biler

Bilde: Salgssjef Fredrik Krabbe-Knudsen i Gromstad Motor Stoa.

Klimapartner Gromstad Motor Stoa lanserer i disse dager en ny Nissan LEAF-utgave med 30 kWh batteripakke og rekkevidde på opptil 250 kilometer. Det gjør elbilen attraktiv for enda flere kundegrupper og blir et reelt alternativ til biler med forbrenningsmotor.

– At man nå i prinisppet kan kjøre Arendal-Oslo på én lading er naturligvis en viktig milepæl. Samtidig ser vi at mange fremdeles velger 24 kWh-modellen fordi de opplever at rekkevidden holder i massevis til deres daglige bilkjøring, sier salgssjef Fredrik Krabbe-Knudsen i Gromstad Motor Stoa.

Hele artikkelen fra bilbransjeforeningen om en oppgradert Nissan LEAF kan man lese her.

Gromstad Motor Stoa selger nå også en elektrisk 7-seter, Nissan E-NV200. Dette åpner opp for at helt nye brukergrupper kan kjøre elektrisk, deriblant større taxier og store barnefamilier. 2. og 3. seterad i bilen er nedfellbare, slik at bilen også enkelt kan brukes som en stor varebil. Se mer informasjon om Nissan E-NV200 her.

 Les mer…

Biogass og andre miljøvennlige løsninger på Holt

Bilde: Biogass anlegg i Porsgrunn (Telemarks-reaktoren). Bilde tatt av Roar Flatland, Innovasjon Norge

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i dag enstemmig at ny driftsbygning for videregående skole på Holt skal være helt i front ved valg av miljøvennlige løsninger.

Ved Tvedestrand og Åmli videregående skole på Holt, benyttes fyringsolje i dag som oppvarmingskilde. Dette blir det nå en slutt på (med tilhørende klimagevinst). Fylkestinget har nå vedtatt at det skal bygges et pilotanlegg innen biogass ved Holt, og at det dermed skal produseres energi av husdyrgjødsla og matavfallet fra skolen.

Hittil er det ingen slike anlegg i Agder-fylkene og skolen er nå først ute – forhåpentligvis også til stor inspirasjon for andre.

 Les mer…

Grønn Tungtransport

Eit hovudfokus for Klimapartnere Hordaland fram mot sommaren er at verksemdene set ambisøse med realistiske klimamålsetningar, særleg innan transport.

Som eit ledd i dette heldt Klimapartnere Hordaland møte om Grønn Tungtransport i tett samarbeid med Klimaforum og Zero. Det var stor interesse for møtet som blei innleia av Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland. Byråden presenterte klimaambisjonar og tiltak for Bergen kommune, men understreka tydeleg at ambisjonsnivået truleg vil bli skjerpa betrakteleg av dette Byrådet i nærmaste framtid.

FullSizeRender_8  FullSizeRender_9

ASKO VEST, BIR og Avinor- Bergen Lufthavn presenterte alle svært gode eksempel på målsetningar og beste praksis.

  • ASKO har mål om oppnå 50% fornybar drivstoffandel innan 2016 og 100% i 2020, samt redusere CO2-utslipp/m3 (base 2008) med 45%.
  • BIR har mellom anna satt seg ambisjon om avfallinnsamling i Bergen utan NOx og CO2 i 2020 og 80% reduksjon av CO2 frå all transport i same periode.
  • Avinor skal innan 2020 halvere eigne kontrollerbare klimagassutslipp (2012-tall) og samstundes redusere klimagassutslepp frå tilbringartjeneste og flytrafikk. Fossilt drivstoff skal erstattast med bærekraftig biodrivstoff i eigne kjøretøy og kollektivandel i tilbringartenesten aukast. Avinor skal bidra til at biodrivstoff til fly fasast inn i norsk luftfart og drifte norsk luftrom slik at klimagassutsleppa reduserast.
FullSizeRender  FullSizeRender_2

Etter den åpne delen av møtet var det ein lukka del for Klimapartere saman med rådgiverane frå Zero, der ein diskuterte nærare teknologiske moglegheiter og eventuelle utfordringar på vegen mot nullutsleppstransport.
FullSizeRender_5

Presentasjoner frå møtet om grønn tungtransport finn de her:

Bergen kommune
Klimapartnere
Zero
ASKO VEST
BIR
Avinor

 Les mer…

Klimaregnskap – målsetting

Takk for en strålende jobb med fjorårets klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland! Nå er turen kommet til samlet klimaregnskap for 2015. Hovedkontakter  vil snarlig få en e-post med instruksjoner rundt dette.

Nytt av året er at vi ønsker at flest mulig av våre virksomheter setter seg konkrete mål for klimagassreduksjon i årets klimaregnskap, særlig for utslipp i forbindelse med transport. Under gårsdagens møte fikk deltagerne hjelp til dette gjennom tips og beste praksis eksempel. Linker til presentasjonene fra møtet finner dere nederst på denne siden.

FullSizeRender

 Les mer…

Hennig-Olsen Is har blitt Klimapartner!

Bilde: Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere sammen med Hanne Jørgensen (Fagansvarlig samfunnsansvar) og Paal Hennig-Olsen (Administrerende direktør) i Hennig-Olsen Is AS.

Tidligere i januar signerte Klimapartnere Agder en partneravtale med Hennig-Olsen Is AS. Vi i Klimapartnere synes det er veldig gledelig at Sørlandets store is-leverandør nå er blitt Klimapartner og feirer med en Krone Is med jordbær (isen smaker ekstra godt når vi vet at produsenten gjør det de kan for å lage den miljøvennlig).

 Les mer…