Biogass og andre miljøvennlige løsninger på Holt

Bilde: Biogass anlegg i Porsgrunn (Telemarks-reaktoren). Bilde tatt av Roar Flatland, Innovasjon Norge

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i dag enstemmig at ny driftsbygning for videregående skole på Holt skal være helt i front ved valg av miljøvennlige løsninger.

Ved Tvedestrand og Åmli videregående skole på Holt, benyttes fyringsolje i dag som oppvarmingskilde. Dette blir det nå en slutt på (med tilhørende klimagevinst). Fylkestinget har nå vedtatt at det skal bygges et pilotanlegg innen biogass ved Holt, og at det dermed skal produseres energi av husdyrgjødsla og matavfallet fra skolen.

Hittil er det ingen slike anlegg i Agder-fylkene og skolen er nå først ute – forhåpentligvis også til stor inspirasjon for andre.

 Les mer…

Grønn Tungtransport

Eit hovudfokus for Klimapartnere Hordaland fram mot sommaren er at verksemdene set ambisøse med realistiske klimamålsetningar, særleg innan transport.

Som eit ledd i dette heldt Klimapartnere Hordaland møte om Grønn Tungtransport i tett samarbeid med Klimaforum og Zero. Det var stor interesse for møtet som blei innleia av Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland. Byråden presenterte klimaambisjonar og tiltak for Bergen kommune, men understreka tydeleg at ambisjonsnivået truleg vil bli skjerpa betrakteleg av dette Byrådet i nærmaste framtid.

FullSizeRender_8  FullSizeRender_9

ASKO VEST, BIR og Avinor- Bergen Lufthavn presenterte alle svært gode eksempel på målsetningar og beste praksis.

  • ASKO har mål om oppnå 50% fornybar drivstoffandel innan 2016 og 100% i 2020, samt redusere CO2-utslipp/m3 (base 2008) med 45%.
  • BIR har mellom anna satt seg ambisjon om avfallinnsamling i Bergen utan NOx og CO2 i 2020 og 80% reduksjon av CO2 frå all transport i same periode.
  • Avinor skal innan 2020 halvere eigne kontrollerbare klimagassutslipp (2012-tall) og samstundes redusere klimagassutslepp frå tilbringartjeneste og flytrafikk. Fossilt drivstoff skal erstattast med bærekraftig biodrivstoff i eigne kjøretøy og kollektivandel i tilbringartenesten aukast. Avinor skal bidra til at biodrivstoff til fly fasast inn i norsk luftfart og drifte norsk luftrom slik at klimagassutsleppa reduserast.
FullSizeRender  FullSizeRender_2

Etter den åpne delen av møtet var det ein lukka del for Klimapartere saman med rådgiverane frå Zero, der ein diskuterte nærare teknologiske moglegheiter og eventuelle utfordringar på vegen mot nullutsleppstransport.
FullSizeRender_5

Presentasjoner frå møtet om grønn tungtransport finn de her:

Bergen kommune
Klimapartnere
Zero
ASKO VEST
BIR
Avinor

 Les mer…

Klimaregnskap – målsetting

Takk for en strålende jobb med fjorårets klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland! Nå er turen kommet til samlet klimaregnskap for 2015. Hovedkontakter  vil snarlig få en e-post med instruksjoner rundt dette.

Nytt av året er at vi ønsker at flest mulig av våre virksomheter setter seg konkrete mål for klimagassreduksjon i årets klimaregnskap, særlig for utslipp i forbindelse med transport. Under gårsdagens møte fikk deltagerne hjelp til dette gjennom tips og beste praksis eksempel. Linker til presentasjonene fra møtet finner dere nederst på denne siden.

FullSizeRender

 Les mer…

Hennig-Olsen Is har blitt Klimapartner!

Bilde: Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere sammen med Hanne Jørgensen (Fagansvarlig samfunnsansvar) og Paal Hennig-Olsen (Administrerende direktør) i Hennig-Olsen Is AS.

Tidligere i januar signerte Klimapartnere Agder en partneravtale med Hennig-Olsen Is AS. Vi i Klimapartnere synes det er veldig gledelig at Sørlandets store is-leverandør nå er blitt Klimapartner og feirer med en Krone Is med jordbær (isen smaker ekstra godt når vi vet at produsenten gjør det de kan for å lage den miljøvennlig).

 Les mer…

Asko Agder får Norges største solcelleanlegg

Klimapartner Asko Agder får Norges (desidert) største solcelleanlegg.

På taket til Asko i Lillesand skal det installeres et solcelleanlegg som skal produsere 600 MWh – tilsvarende strømforbruket til 40 husstander.

Og lokaliseringen er perfekt. Statistikken fra Meteorologisk institutt viser at Lillesand er et av de mest solrike stedene i landet. I tillegg har Asko store takflater som egner seg godt til solceller.

Gratulerer til Asko som går foran med sin satsing innen miljø og fornybart! Les også en spennende artikkel om solcelleanlegget til Asko Agder i Teknisk Ukeblad her.

 Les mer…

Rambøll er ny Klimapartner

'Oslosolar' hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Bilde: ‘Oslosolar’ hvor Rambøll hadde ansvar for alle ingeniørfagene i et konsept med 8300 kvadratmeter solcellepanel.

Rambøll – region sør – er nå blitt Klimapartner. Avtalen ble signert mellom Avdelingsleder for arkitektur og plan, Arve Berge, i Rambøll og prosjektleder Torstein Thorsen Ekern i Klimapartnere den 10. desember.

Vi i Klimapartnere er veldig glade for at et så stort og viktig rådgivningsfirma på Agder, med mange aktiviteter og tjenester innenfor klima og miljø, nå er blitt Klimapartner.

 Les mer…

Klimaavtale i Paris vedtatt – Klimapartnere er godt fornøyd!

Vi i Klimapartnere er selvsagt godt fornøyd med at 195 av verdens land har kommet til enighet om en ny klimaavtale. Vi ønsker også å berømme Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft for god innsats med å få avtalen i mål. Og vi er som henne enige i at Norge nå med brette opp ermene og gjøre en innsats på hjemmebane (se kronikk fra Sundtoft her).

For oss i Klimapartnere er det vanskelig å vurdere hvor god avtalen er, så vi må støtte oss på fagpersoner som kan mer om internasjonale klimaforhandlinger og hva det gikk an å håpe på. Frederic Hauge i Bellona uttaler at vi er fått en global klimaavtale som er langt bedre enn de fleste hadde turt å håpe på (se link her). Marius Holm i Zero sier at det viktige nå er at enigheten i Paris blir startskuddet for at alle – land, bedrifter, regioner, kommuner og organisasjoner – raskt tar nye skritt og bruker sine handlingsrom til å drive fram og sette fart på det grønne skiftet. (se pressemelding fra Zero her).

En av de beste (og kanskje også en av de mest positive) vurderingene av klimaavtalen er gjort av tidligere statssekretær Kjetil Lund. Hans blogginnlegg gjengis i helhet her for inspirasjon:

Do believe the hype. Klimaavtalen fra Paris er bedre enn selv de mest optimistiske av oss hadde forventet.

Vi i Klimapartnere er klare for å bidra med konkret handling for å oppfylle Norges forpliktelser fremover!

 Les mer…

Arendalskonferansen 19-20.januar 2016: Kommunene og det grønne skiftet

Kommunene og det grønne skiftet – hvordan nå en bærekraftig areal- og transportplan.
Fordypningsseminar 19. – 20. januar 2016, Arendal kultur- og rådhus.

Klimapartnere er medarrangør for et veldig viktig og spennende seminar rett over nyttår. Da arrangerer Arendalskonferansen i samarbeid med KS, KMD og Klimapartnere et fordypningsseminar om bærekraftig areal- og transportplanlegging.

Norge skal kutte klimagassutslippene med minimum 30 % i løpet av 15 år, og vi ønsker nye, grønne arbeidsplasser. Hvordan kan en areal- og transportplanlegging bidra til dette?

I seminaret vil kommuner som lykkes dele sine erfaringer, og statsråd Jan Tore Sanner presentere stortingsmeldingen om Bærekraftige byer og sterke distrikter.

 Les mer…

Mini-seminar om fornybar transport, 4.desember

Hvordan kan vi redusere utslippene fra transportsektoren på Sørlandet?

Tre teknologier gjør det mulig å sette fart på denne utviklingen allerede i dag. Hydrogen, elektrifisering og biodrivstoff er alternativer som er klare til å tas i bruk av næringsliv og kommuner nå. Hvilket potensiale er det for dette i vår region? Hva kan kommuner gjøre for å øke bruken av fossiluavhengig transport? Hvor fyller man drivstoff på en hydrogenbil? Hvordan bør vi bygge ut infrastruktur for elbiler?

Klimapartnere i samarbeid med Regionplan Agders faggruppe for klima inviterer til miniseminar den 4.desember.

Sted: Sam Eyde videregående skole (Auditoriet), Arendal Dato: 4. desember

 Les mer…